Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk: Een nieuwkomerskind in mijn klas, welkom!

Inhoud

TiNtaan komt uitleg geven aan het team of een individuele leerkracht over wat het betekent voor jou als leerkracht of school om een nieuwkomer in de klas te krijgen.
Het eerste jaar zit een kind op TiNtaan om de basis van het Nederlands te leren, daarna stroomt het kind door naar een basisschool.
Waar moet je dan rekening mee houden? Wat moet je wel of niet aanpassen? Wat vraagt het van je als school of leerkracht?

Wil je hierover uitleg? Neem contact op met Angela Winters, teamleider a.winters@detintaan.nl
In overleg wordt besproken wat je als school wilt.

Details

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon