Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk: Opvang en Onderwijs Jonge Kind

Inhoud

Heb je vragen over opvang en onderwijs Jonge Kind, VVE-beleid en/of de voor- en vroegschoolse samenwerking? We gaan graag met je in gesprek om mee te denken. Ook kunnen we, indien daaraan behoefte is, een teambijeenkomst organiseren rondom een bepaald onderwerp.
Bijvoorbeeld: Visie Jonge Kind, rijke speelleeromgeving, spel(begeleiding), thematisch werken.

Doelgroep

Pedagogisch coaches, IB-ers Jonge kind, directeuren en managers kindercentra die de samenwerking willen versterken en/of opvang en onderwijs Jonge Kind willen versterken.

Locatie

Eigen school of kindercentrum

Details

Locatie
Eigen school of kindercentrum

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon