Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk: Rekenen

Inhoud

Rekenen is een leuk vak, een vak met uitdaging, en daarmee ook een complex vak. Je gebruikt de cijfers 0 t/m 9 met een aantal symbolen, maar we geven er heel veel verschillende betekenissen aan, het jasje verandert steeds. Dat betekent schakelen, linken leggen en weten wat transfer van leerstof is, zowel voor de leerling als voor de leerkracht.
Als leerkracht betekent dat kennis hebben van de rekenleerlijnen, maar ook anticiperen op de onderwijsbehoeften van je leerlingen. Dan wil je ook dat er een doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd is en dat de opbrengsten aan je verwachtingen voldoen. Al met al moeten er heel wat ballen in de lucht gehouden worden.

Leven (een aantal van) de volgende vragen in je school:
Hoe maken we rekenen tot het leukste vak? Hoe krijgen en houden we grip op de leerstof, leerlijnen en doelen? Hoe geef ik boeiende instructie? Weten we binnen ons team waar we op rekengebied mee bezig zijn? Hebben we voldoende aandacht voor de knelpunten? En hoe bespreken we die met elkaar? Is de kennis van de actuele rekenontwikkelingen voldoende aanwezig? Delen we dezelfde visie op rekenen binnen het team en hoe zit het op de doorgaande lijn binnen school? Hoe ziet het rekenen bij de kleutergroep eruit? Kan ik rekenen ook op een manier aanbieden dat het meer geïntegreerd is in andere lessen? Liggen de rekenopbrengsten binnen onze verwachtingen? Krijgt rekenen de aandacht die het verdient, naast taal en lezen? En wanneer ben ik als leerkracht tevreden over mijn rekenonderwijs?

Als je hiermee aan de slag wilt binnen je hele school of in een bouw? Dan zou een maatwerktraject rekenen voor je school een uitkomst zijn om samen te kijken wat je als team nodig hebt om het rekenen op een hoger plan te krijgen en er samen, op een inspirerende manier, mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Schoolteams of bouw

Datum en locatie

Op aanvraag, er volgt altijd eerst een uitgebreid gesprek over mogelijkheden

Uitgevoerd door

Sine Limite, John Schlette

Details

Locatie
Op aanvraag

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon