Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Basistraining VVE van VierVVE groep 10

Inhoud

Algemene doelstelling is dat op elke VVE-locatie voldoende professionaliteit aanwezig is om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.
Doel van de training is pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden aan te reiken zodat zij in staat zijn aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Beoogd effect is het bieden van ontwikkelingskansen voor kinderen, optimaliseren van de opvoedingsomgeving, zorg dragen voor een doorgaande lijn naar de basisschool.

De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten bij pedagogisch medewerkers op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden. In de training zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De expertise van bestaande VVE programma’s is gebruikt om tot een basisconcept te komen dat hanteerbaar is voor medewerkers op een VVE locatie.
De training is opgebouwd rondom 5 pijlers: pedagogisch medewerker centraal, interessant aanbod voor het kind, omgeving, groepsmanagement en opbrengstgericht werken.


Organisatie/Uitgevoerd door

Van Oers Taal, Training, coaching en advies. Trainers Michelle de Nooijer en Suzanne van Oers

Doelgroep

Jonge kind: pedagogisch medewerkers kinderopvang die voldoen aan de taaleis VE, die werken met peuters, bij voorkeur in de VVE. 

Type scholing

Training en coaching
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 dagdeel en voor elke deelnemer 5x coaching. Na elke bijeenkomst wordt een opdracht uitgevoerd op de groep en maakt de deelnemer een verslag van de uitvoering, gekoppeld aan zelf opgenomen beeldmateriaal (studiebelasting per opdracht gemiddeld 2-4 uur). Tijdens het traject wordt tevens een portfolio door elke deelnemer opgebouwd. De medewerker werkt aan de 5 pijlers van het competentieprofiel en laat zien welke ontwikkeling daarin is doorgemaakt. Op de laatste bijeenkomst van de training verzorgt iedere deelnemer een presentatie op basis van het opgebouwde portfolio. Het geheel van praktijkopdrachten, ingevuld competentieprofiel met minimaal score 3, portfolio en presentatie wordt door de trainer beoordeeld. Is dit voldoende dan ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Basistraining VVE’. Aan het eind van de training zijn de medewerkers startbekwaam voor het werken op een VVE-locatie.

Data

1.   27-09-2023
2.   01-11-2023
3.   22-11-2023
4.   15-12-2023
5.   19-01-2024
6.   07-02-2024
7.   06-03-2024
8.   03-04-2023
9.   24-04-2024
10.   31-05-2024
11.   21-06-2024
12.   17-07-2024 certificering

Tijd
9.00 – 13.00 uur

Maximaal aantal deelnemers
16

Locatie
Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13, Deventer

Aanmelden via
website Sine Limite

Sluitingsdatum aanmelden

14 juli 2023

Deze training is gratis maar niet kosteloos €2.440 per deelnemer* 


Online voorlichting

Datum
11 mei van 15.00- 15.50

Link

Informatie uurtje Basistraining VVE voor kinderopvang
Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83473491494

Meeting ID: 834 7349 1494


 *Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
27 sep. 2023
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
14 jul. 2023

Inschrijven

Nog 12 plekken beschikbaar van de 16

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon