Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

EDI groep 1&2 Verdieping

Inhoud

EDI en spel: Jonge kinderen nemen vaardigheden en kennis van opvoeders na imitatie en instructie op door dit te vermengen met speelse activiteiten. Maar wat als spel bij kinderen niet voldoende op gang komt? Het EDI-model kan een middel zijn om het spel van deze kinderen te stimuleren. Gedurende deze module gaan we in op hoe je spel kunt modelen, maar ook hoe het EDI-model een effectieve aanpak kan zijn voor de hoeken.
EDI klassenmanagement: Binnen een goed klassenmanagement neemt de leerkracht maatregelen om een klimaat te scheppen waarin jonge kinderen met succes en plezier kunnen leren en werken. Het zorgt ervoor dat de beschikbare leertijd optimaal benut kan worden. In de module besteden we aandacht aan de executieve functies, zodat de kinderen de basisvaardigheden ontwikkelen om tot goed leren te komen. Goed ontwikkelde executieve functies hebben een positief effect op het klassenmanagement. Een helder klassenmanagement biedt mogelijkheden om (kleine) kringen en spel in de hoeken vorm te geven, waarbij de leerkracht het EDI-model kan inzetten. 

Organisatie/Uitgevoerd door
De uitvoering van deze module is in handen van Linda Westerik, gecertificeerd EDI-trainer en specialist didactisch handelen van Expertis onderwijsadviseurs (www.expertis.nl). 

Doelgroep
Basisschool: Leerkrachten groep 1-2, intern begeleiders en schooldirecteuren. 

Type scholing
Training

Data

- 29-01-2024
- 14-03-2024

Tijd
15.00 uur – 17.30 uur

Maximaal aantal deelnemers

Voor deze module geldt een minimaal aantal deelnemers van 6 en een maximaal aantal deelnemers van 15.

Locatie

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo. 

Kosten
Deze training kost minimaal €100,- en maximaal €150,- per deelnemer. Afhankelijk van het aantal deelnemers.

Aanmelden via

academie@varietas.nl

Sluitingsdatum aanmelden

31 mei 2023

 *Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
29 jan. 2024
Tijd
15:00 t/m 17:30
Locatie
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo.
Max. aantal personen
15
Sluitingsdatum
31 mei 2023
telefoon icoon