Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Introductie op Formatief handelen

Inhoud

Een belangrijk aspect bij het didactisch handelen van leraren is het volgen van het leerproces van de leerlingen. Hoe check je nu bijvoorbeeld gedurende je instructie of leerlingen je kunnen volgen? En hoe maak je leerlingen mede verantwoordelijk voor hun leerproces? Formatief handelen biedt een antwoord op deze vragen. Het kan o.a. helpen om de voortgang van leerlingen inzichtelijk te maken en vast te stellen wat er verder nodig is om leerdoelen te behalen. Daarbij geeft het informatie over de effectiviteit van het lesgeven van leraren. Formatief handelen is dus een middel en geen doel op zich.

Zowel summatief als formatief handelen hebben een functie binnen het onderwijs. Bij summatief toetsen worden toetsgegevens ingezet om een uitspraak te doen over de beheersing van een (deel)vaardigheid van een leerling. Expertis legt in trainingen graag de nadruk op formatief toetsen. Hierbij gaat het niet om het verkrijgen van een cijfer, maar om het verkrijgen van inzicht voor de leerlingen in zijn of haar eigen leerproces. Expertis werkt rondom dit thema samen met wetenschappers van de Universiteit Twente om zo de nieuwste inzichten te integreren in de begeleidingstrajecten.

Datum
10-10-2023

Locatie
afhankelijk van inschrijvingen

Tijd
15.00-17.00 uur

Kosten
€20,- p.p.

Aanmelden via
academie@varietas.nl

Sluitingsdatum aanmelden
14 juni 2023

Details

Datum
10 okt. 2023
Tijd
15:00 t/m 17:00
Locatie
Afhankelijk van inschrijvingen
Sluitingsdatum
14 jun. 2023
telefoon icoon