Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Met Sprongen Vooruit Vervolgcursus groep 3 & 4

Inhoud

Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

Het programma omvat uitgebreide reken-wiskunde-didactische nascholing, een breed palet aan reken-wiskundelessen, educatieve rekenspellen en oefenmaterialen. Inhoudelijk onderscheidt het programma zich van methodes en materialen door de klassieke interactiviteit, coöperatieve spelvormen, bewegend leren rekenen, en het honoreren van inbreng van leerlingen door het maken van eigen producties.

Leerlingen blijken door Met Sprongen Vooruit reken-wiskundeonderwijs betere resultaten te krijgen. De leerlingen ervaren de lessen en educatieve spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. De leerlingen gebruiken hun eigen lijf en de eigen producties zorgen voor een grotere betrokkenheid. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan.

Naast de basis- en vervolgcursus voor leerkrachten is er ook een cursus voor onderwijsassistenten:
Bedoeld voor de onderwijsassistenten werkzaam bij scholen die de Met Sprongen Vooruit spellend gebruiken in de school of dit van plan zijn te gaan doen.

Voor meer informatie over alle cursussen zie: Julie Menne Instituut - Met Sprongen Vooruit

Informatie over de cursussen

De cursussen, georganiseerd en begeleid door het Julie Menne Instituut, bestaan uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. Bij aanvang van de cursus ontvangen alle deelnemers een cursusmap met daarin de sheets van de cursus en een rekenspellenboek met daarin meer dan 150 rekenspellen en oefeningen. De basiscursus heeft een studiebelasting van 40 uur, alle cursussen zijn gevalideerd door lerarenportfolio.

Data
- 20-09-2023
- 18-10-2023
- 22-11-2023
- 10-01-2024

Locatie
Montessori Kindcentrum de Ontdekking
Andriessenplein 4, 7425 GX Deventer

Aanmelden via
scholing@zinderonderwijs.nl
dit kan tot 27 juni 2023.

Daarna ontvang je via de mail een definitieve bevestiging van je inschrijving.
Let op: na inschrijving verwachten we je ook daadwerkelijk bij de cursusdagen te zien!

Organisatie/Uitgevoerd door
Organisatie door Zinder, Uitvoering Julie Menne Instituut

Doelgroep

Basisschool, groep 1 t/m 8

Type scholing

Training

Tijd
15.00-17.30 uur

Maximaal aantal deelnemers
20

De kosten per cursus zijn €500,-- per deelnemer; bij minder deelname kan het bedrag wat hoger zijn.
Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij tijdige afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
20 sep. 2023
Tijd
15:00 t/m 17:30
Locatie
Montessori Kindcentrum de Ontdekking Andriessenplein 4, 7425 GX Deventer
Max. aantal personen
20
Sluitingsdatum
27 jun. 2023
telefoon icoon