Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Nieuw! Netwerk aandachtsfunctionarissen meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - 13 september 2023

Inhoud

Als aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld draag je zorg voor de implementatie, het hanteren en het borgen van de meldcode op jouw school of kinderopvangorganisatie, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder worden gesignaleerd, hulp geboden wordt en het geweld stopt.

Om je hierin te ondersteunen organiseren we 2 keer per schooljaar een netwerkbijeenkomst (de andere bijeenkomst is op 13 maart 2024). Vooraf peilen we de behoeften en vragen, waarmee we aan de slag kunnen gaan. Bv. vragen als ‘Hoe zorg ik ervoor dat het team signaleert en zorgen zorgvuldig bespreekbaar maakt? Of ‘hoe versterk ik de samenwerking (intern/extern)’?

De netwerkbijeenkomsten worden begeleid door Maaike Brunekreef en Anita Wix (ervaringsdeskundige) van https://achterdevoordeurproducties.nl/:
D.m.v. het verhaal van een ervaringsdeskundige, theorie, achtergronden, casuïstiek en een educatief bordspel rondom kindermishandeling en huiselijk geweld leer je te signaleren, om te gaan met dilemma’s, en oefen je vaardigheden om zorgvuldig te handelen volgens de stappen van de meldcode met afwegingskader. Leer verder te kijken, tussen de regels door te lezen en samen te werken met ketenpartners. Deze bijeenkomsten zorgen voor meer bewustwording en minder drempels om in actie te komen en verschil te maken in het leven van een kind. Je krijgt concreet toepasbare tools voor de praktijk op school en in de kinderopvang.

Want kindermishandeling is dichter bij dan je denkt.

Organisatie/Uitgevoerd door

Achter de voordeur producties, Maaike Brunekreef en Anita Wix

Doelgroep

Intern begeleiders en pedagogisch coaches die binnen de school/kinderopvang aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zijn en aandachtsfunctionarissen van ketenpartners in Deventer.

Type scholing

Netwerk

Datum

Woensdag 13 september 2023

Tijd

15.00 – 17.00 uur

Maximaal aantal deelnemers

60

Locatie

De Gasfabriek, Generator
Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

Aanmelden via

Website Sine limite

Sluitingsdatum aanmelden
6 september 2023

Details

Datum
13 sep. 2023
Tijd
15:00 t/m 17:00
Locatie
De Gasfabriek Deventer, Generator
Max. aantal personen
60
Sluitingsdatum
06 sep. 2023

Inschrijven

Nog 42 plekken beschikbaar van de 60

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon