Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Nieuw! Netwerkbijeenkomsten voor de ‘Lerende netwerken Jonge Kind’ 16 april 2024

Inhoud

De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

We willen deze lerende netwerken graag blijven ondersteunen én inspireren om samen te blijven werken aan hoge kwaliteit voor het jonge kind in de wijk! Daarom organiseren we 6 keer een netwerkbijeenkomst voor de lerende netwerken.

De bijeenkomsten worden vraaggestuurd ingericht. Aan de hand van thema's, die vooraf ingebracht kunnen worden, zorgen we voor een korte kennisdeling, is er volop tijd om met het eigen lerend netwerk aan de slag te gaan én is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen/good practices. Ieder lerend netwerk kan aan maximaal 3 bijeenkomsten deelnemen.

Organisatie/Uitgevoerd door

Saxion, Ingrid Zijlstra ǀAcademie Pedagogiek en Onderwijs (APO) Lectoraat Jonge Kind Educatie & Ad PEP in samenwerking met Sine Limite

Doelgroep

Professionals die hebben deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’ en deel uit maken van een lerend netwerk.

Type scholing

Netwerk

Datum

Dinsdag 16 april 2024 14.30 – 17.30 uur bk5

Maximaal aantal deelnemers
30

Locatie

Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

Aanmelden via

Contactpersonen kunnen het lerend netwerk aanmelden via de website. In de bevestigingsmail die je ontvangt kun je vervolgens aangeven met hoeveel personen je komt en welke thema’s je wilt bespreken. 

Sluitingsdatum aanmelden

5 maart 2024

Details

Datum
16 apr. 2024
Tijd
14:30 t/m 17:00
Locatie
Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer
Max. aantal personen
30
Sluitingsdatum
05 mrt. 2024

Inschrijven

Nog 28 plekken beschikbaar van de 30

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon