Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Sterker met de klas

Inhoud

Vanuit het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite wordt sinds 2021 de maatwerktraining ‘Sterker met de klas’ aangeboden. Een preventief aanbod voor ‘dynamische’ groepen waar alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruik van kunnen maken. 

Doel van de training is om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en een positief klimaat in de groep te stimuleren. 

De training ondersteunt leerkrachten zich competenter te voelen tijdens het proces van groepsvorming, zodat zij beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van de groep en van individuele leerlingen. 

Begrenzing wordt op een duidelijke, positieve manier neergezet waardoor er minder conflicten ontstaan in een groep. De trainers zien dat deze ontwikkeling niet alleen tijdens het uitvoeren van het trainingstraject bij de betreffende groep blijft, maar dat dit doorgetrokken wordt naar het handelen in de gehele school. Binnen een schoolteam wordt er op deze manier van en met elkaar geleerd. 

Er is een basis trainingsaanbod ontwikkeld, met daarnaast aanpassingen passend bij de vraag van de groep, de leerkracht, het team en de school. Het is dan ook altijd maatwerk, waarbij de leerkracht nauw betrokken wordt.  DoelgroepDe training is vooral bedoeld voor groepen 5, 6 of 7 (8)

Organisatie/Uitgevoerd door
Wouter de Waal, Merith Oldeboer, Arjen Meijerink

Doelgroep

Basisschool

Type scholing
Training

Aanmelden via
a.meijerink@po-deventer.nl

Details

Locatie
Op eigen school
telefoon icoon