Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Teach Like a Champion 3.0

Inhoud

Leerlingen hebben jou nodig om te groeien. De Teach-technieken maken je bewust van jouw effect op het gedrag van je leerlingen. En dat effect is groter dan je misschien denkt. Je leert hoe belangrijk het is om hoge, positieve verwachtingen van je leerlingen te hebben. Ook de relatie tussen jou en je leerlingen is een belangrijke pijler.
In de cursus ga je met de technieken aan de slag aan de hand van situaties waar jij in je dagelijkse praktijk tegenaan loopt.
Centraal uitgangspunt: Je kunt het gedrag van kinderen pas veranderen, als het gedrag van de leerkracht verandert.
Aan bod komen:
• basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas;
• basistechnieken 'Hoge verwachtingen hebben van leerlingen';
• basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen;
• Teach-technieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er ligt een sterke nadruk op leerkrachtvaardigheden in relatie tot opbrengstgericht en resultaatgericht werken.

Wat je verder nog moet weten…

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus eenmaal een video-opname maken van lessen waarin zij gebruik maken van teachtechnieken. De cursus is blended. Voor elke bijeenkomst maken de deelnemers opdrachten via ons online platform.
Aan het einde van de cursus krijgen zij ook via deze weg een certificaat. 

Resultaten
• Je kent de achtergronden en de opbouw van het boek Teach Like a Champion;
• Je bent getraind in diverse Teach-technieken;
• Je kent de hoofdgedachten van Teach Like a Champion: controle van begrip, studiehouding, ratio en klascultuur;
• Je kunt de hoofdgedachten van Teach Like a Champion koppelen aan Teach-technieken;
• Je kunt de technieken in de praktijk toepassen en reflecteren op je eigen handelen.

Organisatie/Uitgevoerd door

CED-groep

Doelgroep

Basisschool

Type scholing

Training: De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten.

Data

Bijeenkomst 1: 30 oktober 2023
Bijeenkomst 2: 27 november 2023
Bijeenkomst 3: 15 januari 2024
Bijeenkomst 4: 5 februari 2024

Tijd

15.30-18.30 uur

Maximaal aantal deelnemers

Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers.

Locatie

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers. (Holten, Deventer of Almelo). 

Kosten
Minimaal €375,- en maximaal €660,- per deelnemer*.

Aanmelden via

academie@varietas.nl

Sluitingsdatum aanmelden

31 mei 2023


 *Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
30 okt. 2023
Tijd
15:30 t/m 18:30
Locatie
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers. (Holten, Deventer of Almelo).
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
31 mei 2023
telefoon icoon