Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Training KIJK! De basis

Inhoud

De met KIJK! verzamelde gegevens over de ontwikkeling van kinderen vormt de onderlegger voor een doelgericht, beredeneerd vervolgaanbod. Dezelfde data kunnen ook worden benut om de ontwikkeling van kinderen te monitoren. Het is daarom van groot belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen met KIJK! zoals het is bedoeld, zodat verzamelde data ook een weergave zijn van de werkelijkheid. Toekomstige KIJK! gebruikers hebben scholing nodig om goed met KIJK! te kunnen werken. De wijze waarop observatiegegevens worden verzameld, deze worden verwerkt in het digitale systeem (KIJK! Registratie) en uiteindelijk worden samengevat in een registratie, vraagt meer kennis en inzicht in het systeem en de achterliggende uitgangspunten.    

Met de scholing ‘KIJK! de Basis’ heeft Bazalt een aanbod ontwikkeld op basis waarvan pedagogisch medewerkers en leerkrachten om de ontwikkeling te leren observeren, registreren en ook leren analyseren van de rapportages. De scholing omvat vier dagdelen van ieder 3 uur en wordt verdeeld over een periode van 4 maanden aangeboden.    
Door de scholing aan te bieden in een periode van ongeveer 4 maanden is het mogelijk een cyclus te doorlopen van ‘observeren, registreren en analyseren’ met data die door de deelnemers zelf zijn verzameld. Op die manier is ook het bespreken van ervaringen onderdeel van de scholing.   

Wat zijn de opbrengsten? 
De deelnemers 
- kennen de essenties en de gebruiksmogelijkheden van KIJK!; 
- kunnen werken met het digitale KIJK! systeem: observeren en registreren; 
- kunnen zowel individuele als groepsrapporten analyseren; 
- reflecteren op eigen werkwijze en onderwijsaanbod; 
- ontvangen een KIJK! certificaat als zij de scholing hebben gevolgd (100% deelname)    

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werkzaam op een locatie waar gewerkt wordt met het kindvolgsysteem KIJK!    

Data 
Woensdag 20 september 2023
Woensdag 18 oktober 2023
Woensdag 15 november 2023
Woensdag 10 januari 2024

Tijd

14.30 -17.00 uur

Maximaal aantal deelnemers 
16 deelnemers 

Locatie

Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

Sluitingsdatum
31 mei 2023

Deze training is gratis maar niet kosteloos, € 450 per deelnemer. 

Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
20 sep. 2023
Tijd
14:30 t/m 17:00
Locatie
Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
20 jul. 2023

Inschrijven

Nog 3 plekken beschikbaar van de 16

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon