Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Basistraining VVE van VierVVE groep 11

Inhoud

Algemene doelstelling is dat op elke VVE-locatie voldoende professionaliteit aanwezig is om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.
Doel van de training is pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden aan te reiken zodat zij in staat zijn aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Beoogd effect is het bieden van ontwikkelingskansen voor kinderen, optimaliseren van de opvoedingsomgeving, zorg dragen voor een doorgaande lijn naar de basisschool.

De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten bij pedagogisch medewerkers op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden. In de training zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De expertise van bestaande VVE programma’s is gebruikt om tot een basisconcept te komen dat hanteerbaar is voor medewerkers op een VVE locatie. De training is opgebouwd rondom 5 pijlers: pedagogisch medewerker centraal, interessant aanbod voor het kind, omgeving, groepsmanagement en opbrengstgericht werken.


Organisatie/Uitgevoerd door

Van Oers Taal, Training, coaching en advies.
Trainers Michelle de Nooijer en Suzanne van Oers

Doelgroep

Jonge kind: pedagogisch medewerkers kinderopvang, die werken met peuters, bij voorkeur in de VVE

Type scholing

Training en coaching
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 dagdeel en voor elke deelnemer 5x coaching. Na elke bijeenkomst wordt een opdracht uitgevoerd op de groep en maakt de deelnemer een verslag van de uitvoering, gekoppeld aan zelf opgenomen beeldmateriaal (studiebelasting per opdracht gemiddeld 2-4 uur). Tijdens het traject wordt tevens een portfolio door elke deelnemer opgebouwd. De medewerker werkt aan de 5 pijlers van het competentieprofiel en laat zien welke ontwikkeling daarin is doorgemaakt. Op de laatste bijeenkomst van de training verzorgt iedere deelnemer een presentatie op basis van het opgebouwde portfolio. Het geheel van praktijkopdrachten, ingevuld competentieprofiel met minimaal score 3, portfolio en presentatie wordt door de trainer beoordeeld. Is dit voldoende dan ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Basistraining VVE’. Aan het eind van de training zijn de medewerkers startbekwaam voor het werken op een VVE-locatie.

Data

Bijeenkomst 1:      28-02-2025
Bijeenkomst 2:      26-03-2025
Bijeenkomst 3:      16-04-2025
Bijeenkomst 4:      28-05-2025
Bijeenkomst 5:      25-06-2025
Bijeenkomst 6:      27-08-2025
Bijeenkomst 7:      24-09-2025
Bijeenkomst 8:      17-10-2025
Bijeenkomst 9:      12-11-2025
Bijeenkomst 10:    12-12-2025
Bijeenkomst 11:    23-01-2026
Bijeenkomst 12:    18-02-2026 certificering

Tijd

9.00 – 13.00 uur

Maximaal aantal deelnemers

16

Locatie
Sine Limite ruimte 0.25

Aanmelden via
Website Sine Limite

Sluitingsdatum aanmelden

1 februari 2025


Deze training is gratis maar niet kosteloos €2.440 per deelnemer**Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
28 feb. 2025
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
Sine Limite, ruimte 0.25
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
01 feb. 2025

Inschrijven

Nog 9 plekken beschikbaar van de 16

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon