Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen!

Inhoud

Heb je je wel eens afgevraagd waarom het zo belangrijk is om kinderen vanaf heel jonge leeftijd veel buikspeeltijd te geven? En waarom het voor alle kinderen zo belangrijk is dat bewegen onderdeel uitmaakt van het leren (bewegend leren)? In deze training gaan we in op het belang van bewegen en specifieke motorische vaardigheden in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

Uit recente onderzoeken blijkt dat de motorische ontwikkeling van jonge kinderen om extra aandacht vraagt. De motorische ontwikkeling begint al vroeg. In de baarmoeder worden bijvoorbeeld al reflexen ontwikkeld. Er zijn factoren die deze ontwikkeling al in een vroeg stadium kunnen belemmeren. Voorbeelden daarvan zijn prematuur en dysmatuur geboren kinderen en omgevingsfactoren. Er zal dieper ingaan worden op deze factoren en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften die deze jonge kinderen hebben. Daarbij is het noodzakelijk dat er kennis wordt vergaard over de (normale) ontwikkelingslijn motoriek van 0-7 jaar en hoe je de motorische ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Daarnaast zal er volop ruimte zijn voor praktische inzichten over bewegend leren en het leren van en met elkaar. Bewegen is de basis om de wereld te leren kennen!

Naar aanleiding van deze training ben je (beter) in staat om aan te sluiten bij de (motorische) ondersteuningsbehoefte van kinderen. Je kan een passend beredeneerd aanbod inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Organisatie/Uitgevoerd door

Saxion, Simone Soomers, (MEd)
Docent bewegen en motoriek / specialist jonge kind / Coördinator Expertisecentrum Jonge Kind

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1, 2 en 3, pedagogisch coaches en intern begeleiders

Datum

20 januari 2025 van 15.30 – 18.30 uur
10 februari 2025 van 15.30 – 18.30 uur
17 maart 2025 van 15.30 – 18.30 uur
14 april 2025 van 15.30 – 18.30 uur

Maximaal aantal deelnemers

25

Tijd
15.30 – 18.30 uur

Locatie
Saxion Deventer, Handelskade 75, 7417 DH Deventer

Aanmelden via

Website Sine Limite

Sluitingsdatum

15 december 2024


Deze training is gratis maar niet kosteloos €250 per deelnemer*  *Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
20 jan. 2025
Tijd
15:30 t/m 18:30
Locatie
Saxion Deventer
Max. aantal personen
25
Sluitingsdatum
15 dec. 2024

Inschrijven

Nog 22 plekken beschikbaar van de 25

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon