Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

‘Maak het verschil!' 2,5 daagse, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

Inhoud

Voor de training ‘Maak het Verschil’ maken we eerst een inventarisatie van de animo. Hierna bekijken we welke training(en) definitief door kunnen gaan.

De aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling zijn binnen de organisatie de experts op dit gebied. Als aandachtsfunctionaris neem je jouw collega’s mee in de materie van kindermishandeling en huiselijk geweld, je ondersteund hen bij casuïstiek, geeft advies, jij weet wie welke verantwoordelijkheid heeft binnen de organisatie en kan meedenken over beleid rondom huiselijk geweld. Dit alles vanuit de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hiervoor heb jij zelf voldoende (basis)kennis over kindermishandeling en huiselijk geweld nodig.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor en sluit aan bij de rol en taak van de aandachtsfunctionarissen. We gaan aan de slag met het vergroten van jullie kennis en vaardigheden op gebied van het signaleren, bespreken en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Er is aandacht voor het implementeren en borgen van het aangeleerde, zodat het niet in deze training ‘blijft hangen’.

Dag 1:
(ter voorbereiding dient de deelnemer kennis genomen te hebben van het interne beleid rondom de meldcode, kindermishandeling en huiselijk geweld)
- Kindermishandeling en huiselijk, de nodige basiskennis
- De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, doormiddel van het meldcode spel
- Verantwoordelijkheden binnen de organisatie, kennis over de verschillende competentieprofielen
- Risico- en beschermende factoren, draagkracht en draaglast, langetermijngevolgen
- Signalen herkennen en in kaart brengen
- In overleg met collega’s
- Eigen normen, waarden en grenzen
- Handelen, vanuit het kader én vanuit jouw eigen invloed
- Tools, die direct toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk
- Laagdrempelig in gesprek met opvoeders: hoe dan?
- Tijd en ruimte voor eigen casuïstiek en vragen uit de praktijk
- Borging in de praktijk. Wat neemt de aandachtfunctionaris mee na vandaag richting zijn/haar team.

Dag 2:

- In gesprek met elkaar over kindermishandeling en huiselijk geweld doormiddel van het spel ‘achter de voordeur’
- De 3 kolommen
- De rol van de aandachtsfunctionaris, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken
- Veilig Thuis en de ‘keten’
- Afweermechanisme
- Seksueel misbruik en het kader bij signalen/vermoedens of een onthulling (wat kan en wat moet)
- Borging in de praktijk. Wat neemt de aandachtfunctionaris mee na vandaag richting zijn/haar team.

Dagdeel 3:

- Q&A over al het aangeleerde, vragen tot nu toe?
- Verdieping en toepassen op eigen casuïstiek
- Samen oefenen met de 3 kolommen
- Borging in de praktijk. Wat gaat de aandachtfunctionaris doen binnen zijn/haar team om dit onderwerp onder de aandacht te krijgen én houden.

Organisatie/Uitgevoerd door

Buro Leeuw

Doelgroep

Aandachtsfunctionarissen

Type scholing

Training

Datum

n.n.b.

Tijd

2 hele werkdagen en 1 ochtend

Minimaal-maximaal aantal deelnemers

8-15

Locatie

Afhankelijk van deelnemers

Kosten

€ 240,- tot € 450,-

Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar

academie@varietas.nl


Aanmelden via

Varietas Academie Inschrijfformulier Varietas Academie 2024-2025

Sluitingsdatum aanmelden

15-06-2024

Details

Locatie
Afhankelijk van deelnemers
Sluitingsdatum
15 jun. 2024
telefoon icoon