Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

‘Maak het verschil!’ 3 dagdelen, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

Inhoud

Voor de training ‘Maak het Verschil’ maken we eerst een inventarisatie van de animo. Hierna bekijken we welke training(en) definitief door kunnen gaan.

De inhoud van deze cursus is grotendeels gelijk aan de 2,5-daagse. Wel is er minder tijd voor borging richting de alledaagse praktijk van de aandachtsfunctionaris en is er minder tijd om te verdiepen op schoolspecifieke casuïstieken.

Dagdeel 1:
- Kindermishandeling en huiselijk geweld, het kader en de nodige basiskennis.
- Signalen herkennen en in kaart brengen.
- De meldcode.
- Eigen normen, waarden en grenzen.
- Risico- en beschermende factoren, draagkracht en draaglast, langetermijngevolgen

Dagdeel 2:

- In gesprek met elkaar over kindermishandeling en huiselijk geweld doormiddel van het spel ‘achter de voordeur’.
- De rol van de aandachtsfunctionaris, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken.
- Veilig Thuis en de ‘keten’.

Dagdeel 3:

- Q&A over al het aangeleerde, vragen tot nu toe?
- Uitwerken van casuïstiek doormiddel van praktijkvoorbeelden. Samen oefenen met 3 kolommen.
- Borging in de praktijk. Wat kan de aandachtfunctionaris doen binnen zijn/haar school om dit onderwerp onder de aandacht te krijgen én houden.

Organisatie/Uitgevoerd door

Buro Leeuw

Doelgroep

Aandachtsfunctionarissen

Type scholing

Training

Data (3x)

n.n.b

Tijd

15.30-18.30 uur

Minimaal-maximaal aantal deelnemers

8-15

Locatie

Afhankelijk van deelnemers

Kosten

€ 180,- tot € 340,-

Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar

academie@varietas.nl


Aanmelden via

Varietas Academie inschrijfformulier

Sluitingsdatum aanmelden

15-06-2024

Details

Locatie
Afhankelijk van deelnemers
Sluitingsdatum
15 jun. 2024
telefoon icoon