Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Met woorden in de weer/LOGO 3000 januari 2025

Inhoud

Woordenschatstimulering is van groot belang voor het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minimaal over een woordenschat van 3000 woorden moeten kunnen beschikken voor een goede start met het leesonderwijs in groep 3. De scholen en kindercentra in Deventer met een grote VVE-doelgroep, werken met de materialen van LOGO 3000. De leerkrachten en PM’ers op die locaties zijn getraind in de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’.  Bij voldoende animo wordt er voor nieuwe medewerkers op VVE-locaties een instroomtraining ‘Met Woorden in de Weer’/ LOGO 3000 georganiseerd.    

Doel van de training is dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in staat zijn om volgens de principes van ‘Met Woorden in de Weer’ de materialen van Logo 3000 te gebruiken bij woordenschatstimulering. 

Organisatie / Uitgevoerd door

De training bestaat uit 2 dagen en wordt verzorgd door een trainer van Rezulto. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten van groep 1 en 2 werkzaam op een locatie die samenwerkt met een school/kindercentrum. Daarbij wordt zowel voor- als vroegschools gewerkt met de LOGO 3000 materialen en de ‘Met Woorden in de Weer’ aanpak. Er is sprake van een doorgaande lijn van voor- naar vroegschools in de aanpak van woordenschatstimulering. De training is vooral gericht op beroepskrachten die werkzaam zijn op een locatie met een grote VVE-doelgroep. 

Type scholing

Training

Datum

Woensdag 15 januari 2025
Woensdag 29 januari 2025

Tijd
Dag 1 van 9.00 – 17.00 uur
Dag 2 van 9.00 – 16.00 uur

Sluitingsdatum
1 december 2024

Locatie

Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

Maximaal aantal deelnemers

17

Aanmelden via

Website Sine Limite


Deze training is gratis maar niet kosteloos €250 per deelnemer*  *Afmeldingen binnen 2 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij afmelding een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
15 jan. 2025
Tijd
09:00 t/m 17:00
Locatie
Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Max. aantal personen
17
Sluitingsdatum
01 dec. 2024

Inschrijven

Nog 15 plekken beschikbaar van de 17

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon