Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Teamtraining: Maak het verschil voor jouw leerling met autisme!

Inhoud

Dit maatwerktraject is een basiscursus over leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de school. De cursus is voor het hele team en wordt op de school gegeven. 
Hoe ervaart een leerling met autisme de school en de klas? Maar ook wordt er aandacht besteed aan wat dit voor jouw verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden als leerkracht betekent. Als professional word je immers dagelijks uitgedaagd om af te stemmen, te ontdekken en te leren. Je hebt regelmatig te maken met complexe en soms onvoorspelbare situaties.

Dit maatwerktraject is een studiedag voor het hele team en is gericht op het overdragen van (basis)kennis, het beleven van autisme en er wordt ingegaan op specifieke vragen die een school heeft. Door met het gehele team deel te nemen kunnen er schoolbrede afspraken gemaakt worden over de aanpak en de inzet van handige ondersteuningsmiddelen.
Voorafgaand aan de scholing hebben de cursusleiders een gesprek met de intern begeleider, directeur en een leerkracht over de wensen van de invulling van de studiedag/dagdeel.

Naast een scholingsdag bieden we de mogelijkheid voor het organiseren van een belevingscircuit. 
Deze vindt in overleg op een later moment plaats (duur: ± 2 uur, ± 15 deelnemers per keer).

Organisatie/Uitgevoerd door

Sine Limite, Merith Oldeboer en Annette ter Borg

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, directeur en onderwijsondersteunend personeel van groep 1 t/m 8

Type scholing

Teamtraining

Locatie

Eigen school of kindcentrum

Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar

Annette ter Borg: a.terborg@po-deventer.nl

Aanmelden via

Loket@po-deventer.nl

Details

Locatie
Eigen school of kindcentrum

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon