Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

WegWijsinGedrag®- Verkorte leergang schoolleiders en intern begeleiders

Inhoud

WegWijsinGedrag® Verkorte leergang schoolleiders en intern begeleiders
In eerste instantie is deze leergang bedoeld voor schoolleiders en IB-ers van leraren die de leergang voor leraren volgen. De groep kan eventueel aangevuld worden met geïnteresseerde schoolleiders en IB-ers.

Inhoud

WegWijsinGedrag richt zich op het leren nemen van meervoudig perspectief en vergroot daarmee de bewustwording van het eigen perspectief en de verschillende invalshoeken in het kijken, verklaren en omgaan met leerlinggedrag. Dit is nodig voor een inclusie en het bieden van gelijke kansen. In deze training leren deelnemers om vanuit meerdere perspectieven te kijken naar het gedrag van leerlingen, ouders, collega's/ teamleden en interacties in de context van de klas, school en sociaal netwerk.
Voor meer informatie: https://www.wegwijsingedrag.nl

Organisatie/Uitgevoerd door

Organisatie door Zinder, uitvoering door Werkplaats WegWijsinGedrag

Doelgroep

Schoolleiders en Intern Begeleiders:
Deelname is belangrijk is om de betreffende leerkracht te ondersteunen, mede bij het overdragen van de opgedane kennis in het team.

Type scholing

Verkorte leergang voor schoolleiders en intern begeleiders.
De opzet van deze verkorte leergang is vergelijkbaar met de leergang voor leerkrachten, alleen zijn het aantal bijeenkomsten minder, namelijk twee dagdelen i.p.v. 5 dagdelen. Deze ingekorte leergang geeft de schoolleiders en intern begeleiders handreikingen te begrijpen waar de leerkracht mee bezig is te begrijpen en te ondersteunen waar nodig. De groepsgrootte en aanpak is hetzelfde, zodat de schoolleiders en intern begeleiders een goed beeld krijgen van de leergang van leraren. De tijdsinvestering voor deze verkorte leergang is ongeveer 20 uur.

Data, tijden en locatie

25 juni 2024 informatiebijeenkomst van 15.30-17.30 uur, locatie openbare basisschool Borgloschool, Groenewold 182, 7414 CK Deventer. Deze bijeenkomst is samen met de leerkrachten.

Woensdag 2 oktober 2024: startbijeenkomst van 10.00-12.30 uur, locatie stafbureau Zinder, Andriessenplein 22a, 7425GX Deventer.

Data trainingsbijeenkomsten

Dinsdag 5 november 2024 09.00-12.30 uur
Donderdag 30 januari 2025 09.00-12.30 uur
Locatie volgt, in elk geval in Deventer of directie omgeving.

Maximaal aantal deelnemers

16

Aanmelden en vragen bij

Scholing@zinderonderwijs.nl o.v.v. WegWijsinGedrag verkorte leergang, je naam, welke school je werkt en bij welk schoolbestuur je school hoort.

Sluitingsdatum aanmelden

18 juni 2024

Kosten training €1020,-- per deelnemer;
Afmeldingen binnen 4 weken voor aanvang van de training worden in rekening gebracht bij het betreffende (school)bestuur. Er worden geen kosten in rekening gebracht als bij tijdige afmelding (uiterlijk 4 weken voor de start van de training) een vervanger wordt aangemeld.

Details

Datum
05 nov. 2024
Tijd
09:00 t/m 12:30
Locatie
Locatie volgt - Deventer
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
18 jun. 2024
telefoon icoon