header afbeelding
Passend onderwijs in Deventer: goed onderwijs voor ieder kind

Een vraag over uw peuter?

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw peuter? Kijk wat Sine Limite kan doen.

Kijk wat wij kunnen doen voor u

Een vraag over uw basisschoolkind?

Gaat de ontwikkeling van uw kind op school niet 'vanzelf'? Kijk wat Sine Limite kan doen.

Kijk wat wij kunnen doen voor u

Wat kan Sine Limite voor uw kind en u betekenen?

De pedagogisch medewerker van het kindercentrum of de leraar van de basisschool is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Zijn er signalen dat er iets extra’s nodig is voor de ontwikkeling van uw kind, dan kan het kindercentrum of de school zelf veel doen.
Het Sineteam helpt daarbij en is er ook voor kinderen en ouders. Het biedt uw kind zo nodig extra begeleiding, kan onderzoek doen om duidelijker te krijgen wat nodig is en denkt mee over een passende aanpak.

Voor vragen of advies, bel of mail ons!

Passend onderwijs in Deventer

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Met kinderen, hun ouders en samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld jeugdhulp, werken wij als scholen en kennis- en dienstencentrum aan optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de gemeente Deventer. 
Als hiervoor meer ondersteuning nodig is, dan organiseren wij die het liefst in de eigen omgeving en zo mogelijk op de eigen basisschool. We kijken daarbij vooral naar wat wél lukt en hoe wij de kracht van een kind en zijn gezin kunnen versterken.

telefoon icoon