header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Scholing

Filter cursussen
 • Cultureel competent in de kinderopvang/BSO

  28 sep. 2022 van 14:30 t/m 17:30 / Wordt later bekend gemaakt

  Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen: • Begeleiding van een nieuwkomer binnen de opvang • Signaleren van problematiek en eventuele traumaklachten • Verwijzingsmogelijkheden • Betrekken van de overige leerlingen binnen de opvang • Omgang met ouders en culturele overeenkomsten en verschillen • Uitwisselen van ervaringen en bespreken van casuïstiek Informatie “Ik vond het een leerzame workshop, met name het deel met de achtergronden cultuurinformatie van deze kinderen.

  Bekijk cursus
 • Wegens succes herhaald: Training kansrijke ontwikkeling voor het Jonge kind

  29 sep. 2022 van 09:00 t/m 13:00 / Theehuis ‘Bij van Bruggen’

  Inhoud Hogeschool Saxion heeft in samenwerking met een werkgroep van intern begeleiders en pedagogisch coaches (VE) een scholing van 4 dagdelen ontwikkeld voor pedagogisch coaches en intern begeleiders. Het doel van de training is om relevante thema’s voor kansrijke ontwikkeling voor het jonge kind in samenwerking met elkaar te verdiepen en te versterken, voor de eigen werkplek en op wijkniveau. Doelgroep Pedagogisch coaches/ pedagogisch beleidsmedewerkers (VE) en intern begeleiders, werkzaam in de kinderopvang of onderbouw PO. Om die reden is het aan te raden en wenselijk dat, als er sprake is van voor- en vroegschoolse samenwerking, de intern begeleider van school en de pedagogisch coach samen deelnemen aan deze training.

  Bekijk cursus
 • Netwerkbijeenkomsten Rekencoördinatoren

  04 okt. 2022 van 15:00 t/m 16:30 / Locatie wordt later bekend gemaakt

  Daarom organiseren wij vanuit het kennis- en dienstencentrum Sine Limite komend schooljaar weer netwerkbijeenkomsten voor rekencoördinatoren, rekenspecialisten en leerkrachten die affiniteit hebben met rekenen. We willen jullie een platform bieden, waar we weer met elkaar kunnen sparren, ervaringen met elkaar delen en elkaar informeren over nieuwe rekenontwikkelingen en materialen. Data Dinsdag 4 oktober 2022 Donderdag 24 november 2022 Dinsdag 10 januari 2023 Donderdag 16 maart 2023 Dinsdag 6 juni 2023 Tijd 15.00 - 16.30 uur Locatie volgt Tijdens de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar, delen we ervaringen en besteden we uitgebreid aandacht aan het protocol ERWD. Uitgevoerd door Sine Limite, John Schlette Als je je inschrijft voor dit netwerk, krijg je per mail een beschrijving van bovengenoemde onderwerpen. Mocht je voor inschrijving graag deze informatie willen ontvangen om je keuze te kunnen maken, dan kun je mailen naar het loket van Sine Limite: loket@po-deventer.nl.

  Bekijk cursus
 • Workshop Verteken (basis) 4 oktober 2022

  04 okt. 2022 van 15:00 t/m 17:00 / Het HipHuis, Frederik van Blankenheimstraat 17, 7415 VS Deventer

  Deze middag wordt drie keer aangeboden met dezelfde inhoud (ook op 18 januari 2023 en 30 maart 2023) Tijdens deze workshop gaan we vooral tekenen.

  Bekijk cursus
 • Netwerkbijeenkomsten Taal- en Leescoördinatoren

  06 okt. 2022 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Koninin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Drie keer per jaar komen geïnteresseerde taal- en leescoördinatoren (IB-ers zijn ook van harte welkom) bijeen om met elkaar te praten, sparren, brainstormen en kennis/ervaringen te delen omtrent ontwikkelingen op het gebied van taal en lezen, maar ook om samen te kijken hoe de taal-leescoördinator de leerkrachten kan ondersteunen bij het versterken van het taalleesonderwijs! Uitgevoerd door Sine Limite, Manon Groot Jebbink Doelgroep Taal- en leescoördinatoren (en geïnteresseerde IB-ers) Datum Donderdagmiddag 6 oktober Maandagmiddag 20 februari Maandagmiddag 15 mei Tijd 15:00-17:00 uur Maximaal aantal deelnemers 20 Locatie Sine Limite Sluitingsdatum Vrijdag 16 september.

  Bekijk cursus
 • Training KIJK! De basis

  12 okt. 2022 van 15:00 t/m 18:00 / Theehuis ‘Bij van Bruggen’

  Dezelfde data kunnen ook worden benut om de ontwikkeling van kinderen te monitoren. Het is daarom van groot belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen met KIJK! De deelnemers - kennen de essenties en de gebruiksmogelijkheden van KIJK!; - kunnen werken met het digitale KIJK! Data Woensdag 12 oktober 2022 15.00 – 18.00 uur Woensdag 16 november 2022 15.00 – 18.00 uur Woensdag 14 december 2022 15.00 – 18.00 uur Zodra de datum voor de vierde bijeenkomst bekend is, worden de deelnemers geïnformeerd.

  Bekijk cursus
 • Open dag voor professionals bij het speciaal onderwijs van De Linde

  25 okt. 2022 van 09:00 t/m 13:00 / De Linde - KindCentrum Borgele

  De Linde is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijk of meervoudige beperking. Zo hebben we combinatiegroepen met zorg en onderwijs en regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Graag opgeven voor dinsdag 11 oktober bij Robbert Schutte r.schutte@linde-deventer.nl Het is ook altijd mogelijk om op een ander tijdstip een dagdeel mee te kijken op onze school.

  Bekijk cursus
 • Begeleiding in Balans - voor een kind met een moeilijk lerend beeld 25 oktober

  25 okt. 2022 van 15:00 t/m 17:00 / Escherweg 19, 7425 RH Deventer

  Dezelfde bijeenkomst wordt 2 keer aangeboden, ook op donderdag 9 februari 2023 Inhoud Om leerlingen met een moeilijk lerend beeld op een adequate manier te kunnen begeleiden is het Balansmodel ontwikkeld. Ook een model waarin rekening gehouden wordt met cognitieve, sociaal-emotionele en organisatorische aspecten die van belang zijn om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

  Bekijk cursus
 • Lichamelijke klacht of signalen bij leerlingen? - Wat kan ik doen?

  27 okt. 2022 van 15:30 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a

  Klachten waarbij je twijfelt of het medische of niet-medische klachten zijn?.. Tijdens deze middag krijg je meer inzicht in deze problematiek en leer je de te doorlopen route voor een kind in je klas met onbegrepen klachten.

  Bekijk cursus
 • Training voor arrangementmedewerkers

  03 nov. 2022 van 09:00 t/m 16:00 / M.C. Escherweg 19, Deventer

  Uitgevoerd door Sine Limite, Arjen Meijerink Doelgroep Arrangementmedewerkers Datum Training van twee dagen op: Bijeenkomst 1: Donderdag 3 november van 9.00 – 16.00 uur Bijeenkomst 2: Dinsdag 31 januari van 9.00 – 16.00 uur Tijd 9.00 – 16.00 uur Locatie M.C.

  Bekijk cursus
 • Passend onderwijs en ontwikkelingsperspectief 10 november 2022

  10 nov. 2022 van 15:00 t/m 16:30 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a

  De deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop de samenwerking met ouders vormgegeven kan worden rond het OPP. - Voor welke leerlingen moet er een OPP opgesteld worden?

  Bekijk cursus
 • Training Met Woorden in de Weer LOGO 3000

  18 nov. 2022 van 09:00 t/m 17:00 / Theehuis ‘Bij van Bruggen’

  Bij voldoende animo wordt er voor nieuwe medewerkers op VVE-locaties een instroomtraining ‘Met Woorden in de Weer’/ LOGO 3000 georganiseerd. Daarbij wordt zowel voor- als vroegschools gewerkt met de LOGO 3000 materialen en de ‘Met Woorden in de Weer’ aanpak.

  Bekijk cursus
 • Tweeluik: Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling (0-5 jaar) & Spelend leren communiceren

  11 jan. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Theehuis Bij van Bruggen

  Spelend leren communiceren Deze workshop is een vervolg op ‘Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling’. Bovendien nemen deze kinderen vaak minder initiatieven en zijn deze vaak subtiel en niet opvallend. De vaardigheden die je leert, zijn niet alleen waardevol voor kinderen met TOS, maar ook voor andere kinderen.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE 1&2 voor leerkrachten die werken met kleuters

  18 jan. 2023 van 15:00 t/m 18:00 / Theehuis Bij van Bruggen

  In deze training krijg de leerkracht handvatten om tot doelgerichte actie over te gaan, om zo de ontwikkeling van elk kind te stimuleren. Organisatie Suzanne van Oers en Michelle de Nooijer Data 6 bijeenkomsten in 2023: Woensdag 18 januari van 15.00-18.00 Woensdag 22 februari van 15.00-18.00 uur Woensdag 22 maart van 15.00-18.00 uur Woensdag 19 april van 15.00 – 18.00 uur Woensdag 10 mei van 15.00 – 18.00 uur Woensdag 7 juni van 15.00 – 18.00 uur Woensdag 5 juli van 15.00 – 18.00 uur (afsluitende bijeenkomst) Maximaal aantal deelnemers De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

  Bekijk cursus
 • Workshop Verteken (basis) 18 januari 2023

  18 jan. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Deventer

  Uitgevoerd door Sine Limite: Merith Oldeboer, Kalja Cortenraad, Annette ter Borg Doelgroep Leerkrachten, onderwijs assistenten, arrangement medewerkers, gesp-ers Datum en tijd 18 januari 2023 15.00 – 17.00 uur Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers Locatie Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer Sluitingsdatum 11 januari 2023

  Bekijk cursus
 • Training Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen!

  23 jan. 2023 van 15:30 t/m 18:30 / Saxion Deventer, Handelskade 75, 7417 DH Deventer

  In deze training gaan we in op het belang van bewegen en specifieke motorische vaardigheden in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Uit recente onderzoeken blijkt dat de motorische ontwikkeling van jonge kinderen om extra aandacht vraagt. Uitgevoerd door Saxion, Simone Soomers, (MEd) Docent bewegen en motoriek / specialist jonge kind / Coördinator Expertisecentrum Jonge Kind Doelgroep Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1, 2 en 3 Datum 23 januari 2023 van 15.30 – 18.30 uur 20 februari 2023 van 15.30 – 18.30 uur 20 maart 2023 van 15.30 – 18.30 uur 17 april 2023 van 15.30 – 18.30 uur Maximaal aantal deelnemers 30 Tijd 15.30 – 18.30 uur Locatie Saxion Deventer, Handelskade 75, 7417 DH Deventer Sluitingsdatum 8 januari 2023

  Bekijk cursus
 • Online training VVE-opfrisaanbod

  08 feb. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / De bijeenkomsten vinden online plaats

  Deze online training bestaat uit drie bijeenkomsten. Organisatie Suzanne van Oers en Michelle de Nooijer Data en tijden onlinebijeenkomsten : 8 februari 2023 van 15.00 – 17.00 uur 15 maart 2023 van 15.00 – 17.00 uur 5 april 2023 van 15.00 – 17.00 uur Maximaal aantal deelnemers De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers.

  Bekijk cursus
 • Begeleiding in Balans - voor een kind met een moeilijk lerend beeld 9 februari

  09 feb. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Escherweg 19, 7425 RH Deventer

  Dezelfde bijeenkomst wordt twee keer aangeboden, ook op 25 oktober 2022 Inhoud Om leerlingen met een moeilijk lerend beeld op een adequate manier te kunnen begeleiden is het Balansmodel ontwikkeld. Ook een model waarin rekening gehouden wordt met cognitieve, sociaal-emotionele en organisatorische aspecten die van belang zijn om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

  Bekijk cursus
 • Vragen stellen

  22 feb. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Wat kun je eigenlijk allemaal bereiken met vragen stellen? Uiteraard gaan we in op hogere orde denkvragen, en waarom dit soort vragen juist een geweldige en vrij simpele bijdrage kan leveren aan wat er allemaal gevraagd wordt van het onderwijs (denk aan techniekonderwijs, burgerschap, basisvaardigheden en kennis)? Je leert niet alleen hoe jij vragen stelt, maar ook je jouw leerlingen leert om vragen te stellen.

  Bekijk cursus
 • Passend onderwijs en ontwikkelingsperspectief 21 maart 2023

  21 mrt. 2023 van 15:00 t/m 16:30 / Escherweg 19, 7425 RH Deventer

  Soms moet er ook een OPP opgesteld worden, als er bijvoorbeeld van de leerlijnen afgeweken wordt. De deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop de samenwerking met ouders vormgegeven kan worden rond het OPP.

  Bekijk cursus
 • Workshop Verteken (basis) 30 maart 2023

  30 mrt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Uitgevoerd door Sine Limite: Merith Oldeboer, Kalja Cortenraad, Annette ter Borg Doelgroep Leerkrachten, onderwijs assistenten, arrangement medewerkers, gesp-ers Datum en tijd 30 maart 2023 15.00 – 17.00 uur Maximaal aantal deelnemers 15 deelnemers Locatie Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer Sluitingsdatum 23 maart 2023

  Bekijk cursus
 • Executieve functies ontwikkelen met spellen - groep 1 tm 4

  12 apr. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / De locatie wordt op een later tijdstip bekend gemaakt

  Deze workshop gaat over spellen voor leerlingen uit groep 1 t/m 4.

  Bekijk cursus
 • Cultureel competent in het onderwijs

  19 apr. 2023 van 14:30 t/m 17:30 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen: • Begeleiding van een nieuwkomer in de klas • Signaleren van problematiek en eventuele traumaklachten • Verwijzingsmogelijkheden • Betrekken van de overige leerlingen binnen de opvang • Omgang met ouders en culturele overeenkomsten en verschillen • Uitwisselen van ervaringen en bespreken van casuïstiek Informatie “Ik vond het een leerzame workshop, met name het deel met de achtergronden cultuurinformatie van deze kinderen.

  Bekijk cursus
 • Executieve functies ontwikkelen met spellen - groep 5 tm 8

  10 mei 2023 van 15:00 t/m 17:00 / De locatie wordt op een later tijdstip bekend gemaakt

  Deze workshop gaat over spellen voor leerlingen uit groep 5 t/m 8.

  Bekijk cursus
telefoon icoon