Scholingsaanbod Sine Limite

Scholing en netwerken

Filter cursussen
 • Met woorden in de weer/LOGO 3000: 2 en 16 oktober 2023

  02 okt. 2023 van 09:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Zutphenseweg 6b, Deventer

  Woordenschatstimulering is van groot belang voor het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minimaal over een woordenschat van 3000 woorden moeten kunnen beschikken voor een goede start met het leesonderwijs in groep 3. De scholen en kindercentra in Deventer met een grote VVE-doelgroep, werken met de materialen van LOGO 3000. De leerkrachten en PM’ers op die locaties zijn getraind in de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’. 

  Bekijk cursus
 • EDI groep 1&2 Basis

  02 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo.

  Hoe gebruik je het EDI model om onderwijs te geven aan jonge kinderen? In deze module leert de leerkracht verder over het belang van het delen van lesdoelen met kleuters. Leerkrachten leren praktisch hoe je een doel formuleert en kunt delen met kleuters. Dit natuurlijk spelenderwijs en op een manier die past bij de wijze waarop jonge kinderen leren.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomst voor de 'Lerende netwerken Jonge Kind' 3 oktober 2023

  03 okt. 2023 van 09:00 t/m 12:00 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (basis) 3 oktober 2023

  03 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425 RC Deventer

  Inhoud Tijdens deze workshop gaan we vooral tekenen. Je leert de basis om later in te kunnen zetten bij het voeren van kindgesprekken en het interessanter maken van je lessen.

  Bekijk cursus
 • Coachen met beelden in de kinderopvang en groep 1 en 2

  04 okt. 2023 van 13:00 t/m 16:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a

  In deze training van drie dagdelen leren deelnemers hoe ze videobeelden kunnen gebruiken om voor- en vroegschoolse professionals te coachen op vaardigheden.

  Bekijk cursus
 • Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling (0-5 jaar)

  04 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Machinekamer, Zutphenseweg 6b, Deventer

  Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van een kind? Hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel? Je leert het tijdens deze workshop.

  Bekijk cursus
 • Nieuwkomersbeleid schrijven

  05 okt. 2023 van 14:30 t/m 16:30 / TiNtaan, Koningin Wilhelminalaan 9 in Deventer

  In de bijeenkomst krijg je ondersteuning bij het schrijven van beleid inzake nieuwkomersonderwijs

  Bekijk cursus
 • EDI groep 3 t/m 8 Basis

  09 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo.

  Het aanbod EDI basis kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1. EDI – Intro: Je kunt de lesfasen en technieken van het EDI-lesmodel omschrijven. 2. EDI – Doelen: Je kunt een lesdoel formuleren met een concept en een vaardigheid. 3. EDI – Instructie: Je kunt een kraakheldere instructie ontwerpen bij het lesdoel met procedurele kennis

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomsten voor de ‘Lerende netwerken Jonge Kind’ 10 oktober 2023

  10 okt. 2023 van 09:00 t/m 12:00 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • Introductie op Formatief handelen

  10 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Afhankelijk van inschrijvingen

  Een belangrijk aspect bij het didactisch handelen van leraren is het volgen van het leerproces van de leerlingen. Hoe check je nu bijvoorbeeld gedurende je instructie of leerlingen je kunnen volgen? En hoe maak je leerlingen mede verantwoordelijk voor hun leerproces? Formatief handelen biedt een antwoord op deze vragen. Het kan o.a. helpen om de voortgang van leerlingen inzichtelijk te maken en vast te stellen wat er verder nodig is om leerdoelen te behalen. Daarbij geeft het informatie over de effectiviteit van het lesgeven van leraren. Formatief handelen is dus een middel en geen doel op zich.

  Bekijk cursus
 • Iedereen kan leren schrijven

  11 okt. 2023 van 14:30 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Inspiratieworkshop voor taalcoördinatoren, ib-ers, leerkrachten en andere belangstellenden   11 oktober 2023 - Kennis- en dienstencentrum ‘Sine Limite’ in Deventer 

  Bekijk cursus
 • Netwerkbijeenkomsten Rekencoördinatoren

  12 okt. 2023 van 15:15 t/m 16:45 / Wordt later bekend gemaakt. (Zal op scholen zijn van de deelnemers.)

  Het kennis- en dienstencentrum Sine Limite wil komend schooljaar weer een platform bieden, waar we met elkaar kunnen sparren, ervaringen met elkaar delen en elkaar informeren over nieuwe rekenontwikkelingen en materialen.

  Bekijk cursus
 • EDI bij zaakvakken

  16 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo.

  Het aanbod EDI bij zaakvakken bestaat uit de volgende onderdelen: - EDI bij feitenkennis: Hoe geef je je instructie vorm als het gaat om feiten? - Bordwerk: Het schoolbord verbindt jou als leerkracht op directe en natuurlijke manier met de leerlingen. Het maakt niet uit of dit een krijtbord, een whiteboard of een smartboard is. Het bord dient als middel om onze kennis te delen met de leerlingen door middel van teksten, plaatjes, animaties en video’s. In deze workshop behandelen we de 5 punten van effectief bordgebruik. - Aantekeningen: Het maken van aantekeningen is een krachtige manier om leerlingen actief te betrekken bij de lesinhoud. Het helpt om de aandacht te richten op wat er wordt verteld, op de tekst die wordt gelezen of het videofragment dat wordt bekeken. In deze workshop behandelen we verschillende manieren van aantekeningen maken.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Aan de slag met rijke teksten - Burgerschap en recht

  30 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Bibliotheek Deventer Centrum, Stromarkt 18

  Rijke teksten. Een term die momenteel veelvuldig gebruikt wordt in het onderwijs. Traditionele taal- en zaakvaklessen moeten plaatsmaken voor lessen met rijke teksten, waar kennisopbouw centraal staat en waarin álle leerlingen wat kunnen leren...

  Bekijk cursus
 • Teach Like a Champion 3.0

  30 okt. 2023 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers. (Holten, Deventer of Almelo).

  Leerlingen hebben jou nodig om te groeien. De Teach-technieken maken je bewust van jouw effect op het gedrag van je leerlingen. En dat effect is groter dan je misschien denkt. Je leert hoe belangrijk het is om hoge, positieve verwachtingen van je leerlingen te hebben. Ook de relatie tussen jou en je leerlingen is een belangrijke pijler.

  Bekijk cursus
 • Teach Like a Champion: Het jonge kind 3.0

  30 okt. 2023 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers. (Holten, Deventer of Almelo).

  De technieken van Teach Like a Champion zijn beroemd, maar kun je ze ook gebruiken als je werkt met jonge kinderen? Jazeker! Speciaal voor professionals die werken met kinderen tussen de 3 en 6 jaar is er een eigen boek met 24 praktische technieken, die speciaal uitgewerkt en met name geschikt zijn voor het werken met jonge kinderen.

  Bekijk cursus
 • Begeleiding in Balans – voor een kind met een moeilijk lerend beeld 31 oktober 2023

  31 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Deventer

  Om leerlingen met een moeilijk lerend beeld op een adequate manier te kunnen begeleiden is het Balansmodel ontwikkeld. Een model om communicatie tussen leerkracht, ouders en leerling te optimaliseren. Ook een model waarin rekening gehouden wordt met cognitieve, sociaal-emotionele en organisatorische aspecten die van belang zijn om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Al deze aspecten moeten in balans zijn, zodat er symbolisch een stevige kruk (3-poot) staat.

  Bekijk cursus
 • Bewegend leren

  31 okt. 2023 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers. (Holten, Deventer of Almelo)

  Door bewegend leren toe te passen en te implementeren kom je als leerkracht tegemoet aan de verschillende leerstijlen van kinderen, zorg je voor meer afwisseling (in didactische werkvormen) op een dag en vergroot je de betrokkenheid en concentratie.

  Bekijk cursus
 • Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag - start 1 november 2023

  01 nov. 2023 van 13:00 t/m 17:00 / Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, 8121 SR Olst

  Binnen de gemeente zijn we al jaren met onderwijs, welzijn en zorgorganisaties aan de slag om naast goede zorg en ondersteuning bij ziekte en vragen, de gezondheid van inwoners en de invloed daarop te versterken.

  Bekijk cursus
 • Netwerk Taal- en Leescoördinatoren

  02 nov. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Escherweg 19, Deventer (1e etage) / Sine Limite

  Drie keer per jaar komen geïnteresseerde taal- en leescoördinatoren (IB-ers zijn ook van harte welkom) bijeen om met elkaar te praten, sparren, brainstormen en kennis/ervaringen te delen omtrent ontwikkelingen op het gebied van taal en lezen, maar ook om samen te kijken hoe de taal-leescoördinator de leerkrachten kan ondersteunen bij het versterken van het taalleesonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Dag van de Arrangement medewerker 7 november 2023

  07 nov. 2023 van 09:00 t/m 15:00 / Gasfabriek Deventer

  Twee maal per jaar organiseren we vanuit het KDC een dag voor de arrangement medewerker. De Arrangement medewerker neemt op de scholen een belangrijke plek in. Zij is er voor de kinderen, ondersteunt waar nodig de leerkrachten en levertop deze manier met haar expertise een rol in passend onderwijs.

  Bekijk cursus
 • Spelend leren communiceren (0-5 jaar)

  08 nov. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Gasfabriek Deventer, Machinekamer

  De workshop ‘Spelend leren communiceren’ van Kentalis geeft je handvatten voor de communicatie met peuters die (mogelijk)een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Je leert bijvoorbeeld waar je rekening mee kunt houden en hoe je zorgt voor plezierige interacties en succeservaringen. Dit is namelijk niet altijd eenvoudig. Een taalontwikkelingsstoornis uit zich bij ieder kind anders en kan allerlei gevolgen hebben. Bovendien nemen deze kinderen vaak minder initiatieven en zijn deze vaak subtiel en niet opvallend.

  Bekijk cursus
 • Passend onderwijs en ontwikkelingsperspectief 16 november 2023

  16 nov. 2023 van 15:00 t/m 16:30 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Hoe zit het ook alweer? Een school biedt natuurlijk alle leerlingen een perspectief op ontwikkeling. Soms moet er ook een OPP opgesteld worden, als er bijvoorbeeld van de leerlijnen afgeweken wordt. Het primaire doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerling staat voorop. De deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP en voor de wijze waarop de samenwerking met ouders vormgegeven kan worden rond het OPP.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Aan de slag met rijke teksten - Klimaat

  11 jan. 2024 van 15:00 t/m 17:30 / Bibliotheek Deventer Centrum, Stromarkt 18

  Rijke teksten. Een term die momenteel veelvuldig gebruikt wordt in het onderwijs. Traditionele taal- en zaakvaklessen moeten plaatsmaken voor lessen met rijke teksten, waar kennisopbouw centraal staat en waarin álle leerlingen wat kunnen leren...

  Bekijk cursus
telefoon icoon