header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Scholing

Filter cursussen
 • Werken met kindvolgsysteem KIJK!

  21 okt. 2020 van 14:30 t/m 17:30 / Theehuis Bij van Bruggen

  Het is daarom van groot belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen met KIJK! de Basis’ heeft Bazalt een aanbod ontwikkeld op basis waarvan pedagogisch medewerkers en leerkrachten goed leren observeren, registreren en ook leren analyseren van de rapportages. systeem: observeren en registreren; - kunnen zowel individuele als groepsrapporten analyseren; - reflecteren op eigen werkwijze en onderwijsaanbod; - ontvangen een KIJK!

  Bekijk cursus
 • Training: Met Woorden in de Weer / Logo 3000

  30 okt. 2020 van 09:30 t/m 17:00 / Wordt later bekend gemaakt

  Bij voldoende animo wordt er voor nieuwe medewerkers op VVE-locaties een instroomtraining ‘Met Woorden in de Weer’/ LOGO 3000 georganiseerd. Daarbij wordt zowel voor- als vroegschools gewerkt met de LOGO 3000 materialen en de ‘Met Woorden in de Weer’ aanpak.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Jonge Kind - Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  Doelgroep Teams van pedagogisch medewerkers en onderbouwteams die vaardiger willen worden in het signaleren en begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Taal-spraakontwikkeling en meertaligheid

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  Doel van de bijeenkomst is dat je kennis hebt over de taal-spraakontwikkeling, vroegtijdige signalering van taal-spraakstoornissen en dat je handvatten hebt hoe je media kunt inzetten bij het stimuleren van de taal-spraakontwikkeling.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Analyse van de kwaliteit van opvang en onderwijs voor het jonge kind

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  Met deze analyse krijgt de locatie goed in beeld wat de sterke punten zijn van het onderwijs of de opvang van het jonge kind en wat de verbeterpunten zijn. Doelgroep Kindercentra en scholen die de kwaliteit van onderwijs en/of opvang van het jonge kind willen versterken

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Rijk spel in hoeken, je eigen lokaal en aanpak onder de loep!

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  Hoe richt je de speelleeromgeving zodanig in dat jonge kinderen er spelend en onderzoekend bezig kunnen zijn?

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Kijkje op de Panta rhei

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Panta rhei, Koningin Wilhelminalaan 9, Deventer

  De opbrengsten van het bezoek worden mee teruggenomen naar de eigen organisatie.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Gedrag

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  De invulling van de vervolgsessies kan bestaan uit het overdragen van kennis, het opzetten van sparmomenten met collega’s, coaching, het formeren van werk-/kennisgroepen rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld het omgaan met grenzen in de groep en de rollen en taken binnen de school van de intern begeleider, gedragsspecialist en andere collega’s.

  Bekijk cursus
telefoon icoon