Scholingsaanbod Sine Limite

Scholing en netwerken

Filter cursussen
 • Dag van de Arrangementmedewerker 5 maart 2024

  05 mrt. 2024 van 09:00 t/m 15:00 / Sine Limite, Deventer

  Twee maal per jaar organiseren we vanuit het KDC een dag voor de arrangement medewerker. De Arrangement medewerker neemt op de scholen een belangrijke plek in. Zij is er voor de kinderen, ondersteunt waar nodig de leerkrachten en levertop deze manier met haar expertise een rol in passend onderwijs.

  Bekijk cursus
 • TOS en meertaligheid

  06 mrt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Machinekamer, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  Herken je dit? Mehmed hoort thuis alleen Turks en een beetje Nederlands van zijn oudere zusje. Sam hoort zijn ouders Spaans en slecht beheerst Nederlands spreken. Magdis hoort zijn ouders correct Somalisch en Engels spreken. De kinderen zijn hier geboren, later hierheen verhuisd of als vluchteling gekomen. Meertaligheid hoeft geen probleem te zijn. Toch is het van groot belang om oog te hebben voor meertalige kinderen. Deze kinderen kunnen een taalachterstand of zelfs een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerk aandachtsfunctionarissen meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

  13 mrt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Gasfabriek Deventer, Generator

  Als aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld draag je zorg voor de implementatie, het hanteren en het borgen van de meldcode op jouw school of kinderopvangorganisatie, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder worden gesignaleerd, hulp geboden wordt en het geweld stopt.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (basis) 21 maart 2024

  21 mrt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425 RC Deventer

  Tijdens deze workshop gaan we vooral tekenen. Je leert de basis om later in te kunnen zetten bij het voeren van kindgesprekken en het interessanter maken van je lessen.

  Bekijk cursus
 • Begeleiding in Balans – voor een kind met een moeilijk lerend beeld 11 april 2024

  11 apr. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Deventer

  Om leerlingen met een moeilijk lerend beeld op een adequate manier te kunnen begeleiden is het Balansmodel ontwikkeld. Een model om communicatie tussen leerkracht, ouders en leerling te optimaliseren. Ook een model waarin rekening gehouden wordt met cognitieve, sociaal-emotionele en organisatorische aspecten die van belang zijn om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Al deze aspecten moeten in balans zijn, zodat er symbolisch een stevige kruk (3-poot) staat.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (verdieping) 28 mei 2024

  28 mei 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425RC Deventer

  Als vervolg op onze werkmiddag ‘Vertekenen basis’ gaan we deze middag een stapje verder. Naast het verder uitbreiden van je visuele woordenboek gaan we met elkaar diverse situaties vertekenen en leer je nog meer tekenen wat je bedoelt waardoor je het steeds vaker kunt toepassen in het werken met kinderen. 

  Bekijk cursus
 • Sterker met de klas

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Op eigen school

  Vanuit het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite wordt sinds 2021 de maatwerktraining ‘Sterker met de klas’ aangeboden. Een preventief aanbod voor ‘dynamische’ groepen waar alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruik van kunnen maken. Doel van de training is om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en een positief klimaat in de groep te stimuleren.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Een nieuwkomerskind in mijn klas, welkom!

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  TiNtaan komt uitleg geven aan het team of een individuele leerkracht over wat het betekent voor jou als leerkracht of school om een nieuwkomer in de klas te krijgen.

  Bekijk cursus
 • Lerend netwerk begaafd onderwijs

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  Het lerend netwerk begaafd onderwijs is een inspirerende ‘plek’ waar je nieuwe inspiratie en kennis kunt opdoen. Je kunt je eigen successen delen en sparren met andere professionals. We maken gebruik van elkaars expertise en nodigen inspirerende gasten uit. Door met en van elkaar te leren, maken we samen het onderwijs in Deventer uitdagender en boeiender.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Met de autibril op door je school

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen school of kindcentrum

  De cursus is voor het hele team en wordt op de school gegeven. Dit maatwerktraject is een studiedag voor het hele team en is gericht op het overdragen van (basis)kennis, het beleven van autisme en er wordt ingegaan op specifieke vragen die een school heeft.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Begrijpend lezen is géén vak

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen basischool

  Optimaliseren van het begrijpend leesonderwijs: wat zijn succesfactoren en werkende principes en hoe implementeer je die in jouw klas/school? Als we het leesbegrip van leerlingen willen optimaliseren en stimuleren, moet het begrijpend leesonderwijs op de schop. Samen bekijken we het huidige begrijpend leesonderwijs en stellen we met elkaar vast waar jullie (als team) naar toe willen ontwikkelen. Wij kijken en denken graag met jullie mee over de uitvoering van het plan (denk aan: voorbereiding lessen, klassenbezoek, sparmoment, coaching, …) Doelgroep Basisschoolteams die samen aan de slag willen om de begrijpend leesvaardigheid van leerlingen willen optimaliseren en stimuleren en bereid zijn het begrijpend leesonderwijs anders aan te pakken.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Rekenen

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Op aanvraag

  Dan wil je ook dat er een doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd is en dat de opbrengsten aan je verwachtingen voldoen. Weten we binnen ons team waar we op rekengebied mee bezig zijn? Delen we dezelfde visie op rekenen binnen het team en hoe zit het op de doorgaande lijn binnen school? Dan zou een maatwerktraject rekenen voor je school een uitkomst zijn om samen te kijken wat je als team nodig hebt om het rekenen op een hoger plan te krijgen en er samen, op een inspirerende manier, mee aan de slag te gaan.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Opvang en Onderwijs Jonge Kind

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen school of kindercentrum

  Doelgroep Pedagogisch coaches, IB-ers Jonge kind, directeuren en managers kindercentra die de samenwerking willen versterken en/of opvang en onderwijs Jonge Kind willen versterken.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: training Sterker met de klas

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Nader te bepalen

  Doel van de training is om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en een positief klimaat in de groep te stimuleren. De training ondersteunt leerkrachten zich competenter te voelen tijdens het proces van groepsvorming, zodat zij beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van de groep en van individuele leerlingen.

  Bekijk cursus
telefoon icoon