Scholingsaanbod Sine Limite

Scholing en netwerken

Filter cursussen
 • Cultureel competent in het onderwijs

  14 jun. 2023 van 14:30 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen: • Begeleiding van een nieuwkomer in de klas • Signaleren van problematiek en eventuele traumaklachten • Verwijzingsmogelijkheden • Betrekken van de overige leerlingen binnen de opvang • Omgang met ouders en culturele overeenkomsten en verschillen • Uitwisselen van ervaringen en bespreken van casuïstiek Informatie “Ik vond het een leerzame workshop, met name het deel met de achtergronden cultuurinformatie van deze kinderen.

  Bekijk cursus
 • Verdiepende bijeenkomst KIJK! monitor (specifieke vragen)

  05 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  In deze korte training heb je als school/organisatie de mogelijkheid om jullie specifieke vragen over KIJK! monitor stellen.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit: Onderwijsassistenten

  06 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Montessori Kindcentrum de Ontdekking, Andriessenplein 4 7425 GX Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Basiscursus groep 1 & 2

  13 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Pieter de Hooghstraat 2, 7412 RX Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Podcasts in de klas 13 september 2023

  13 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / M.C. Escherweg 19, 7425 RH Deventer (1e etage)

  Podcasts zijn niet meer weg te denken uit de huidige mediawereld. Door heel het land worden podcast(series) veelvuldig gemaakt en geluisterd. Ook bij kinderen wordt het luisteren van podcasts steeds populairder. Hoe mooi is het om hierop in te spelen en de podcasts de klas in te halen? Vanaf halverwege maart 2023 is het mogelijk om met je leerlingen podcasts te gaan maken vanuit het project Podcasts maak je samen. Leren presenteren, interviewen, een verhaal (goed en pakkend) vertellen, je mening geven... Het kan allemaal!

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Basiscursus groep 7 & 8

  13 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Stafbureau Zinder, Andriessenplein 22A, 7425GX Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerk aandachtsfunctionarissen meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - 13 september 2023

  13 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / De Gasfabriek Deventer, Generator

  Als aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld draag je zorg voor de implementatie, het hanteren en het borgen van de meldcode op jouw school of kinderopvangorganisatie, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder worden gesignaleerd, hulp geboden wordt en het geweld stopt.

  Bekijk cursus
 • Training KIJK! De basis

  20 sep. 2023 van 14:30 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  De met KIJK! verzamelde gegevens over de ontwikkeling van kinderen vormt de onderlegger voor een doelgericht, beredeneerd vervolgaanbod. Dezelfde data kunnen ook worden benut om de ontwikkeling van kinderen te monitoren.

  Bekijk cursus
 • Netwerkbijeenkomst Nieuwkomers(onderwijs) Deventer

  20 sep. 2023 van 15:00 t/m 16:30 / De Kroon, Koningin Wilhelminalaan 9, Deventer

  Leerkrachten van de basisschool wisselen ervaringen en vragen uit tijdens een netwerkbijeenkomst met collega’s van andere basisscholen en collega’s van TiNtaan. Diverse onderwerpen over nieuwkomers(onderwijs) komen aan bod.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Vervolgcursus groep 1 & 2

  20 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Pieter de Hooghstraat 2, 7412 RX Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Vervolgcursus groep 3 & 4

  20 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Montessori Kindcentrum de Ontdekking Andriessenplein 4, 7425 GX Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag - start 26 september 2023

  26 sep. 2023 van 13:00 t/m 17:00 / Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109, 8121 SR Olst

  Binnen de gemeente zijn we al jaren met onderwijs, welzijn en zorgorganisaties aan de slag om naast goede zorg en ondersteuning bij ziekte en vragen, de gezondheid van inwoners en de invloed daarop te versterken.

  Bekijk cursus
 • Basistraining aandachtsfunctionaris (kindermishandeling en huiselijk geweld)

  26 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Volgt, n.a.v. deelnemerslijst

  Dagdeel 1, online: - Kindermishandeling en huiselijk geweld; het kader en de nodige basiskennis. Dagdeel 2, op locatie: - In gesprek met elkaar over kindermishandeling en huiselijk geweld door middel van het spel ‘achter de voordeur’. Dagdeel 3, online: -Q&A over al het aangeleerde, vragen tot nu toe? Wanneer is er sprake van huiselijk geweld? Data – Tijd – Locatie (volgt n.a.v. deelnemerslijst) Dagdeel 1: online op dinsdag 26-09-2023 van 15.00 -17.30 uur Dagdeel 2: op locatie op dinsdag 17-10-2023 van 15.00 - 18.00 uur Dagdeel 3: online op dinsdag 14-11-2023 van 15.00 tot 17.30 uur Aantal deelnemers Minimaal 6 en maximaal 12 Kosten Deze training kost minimaal €150,-en maximaal €300,- per deelnemer*.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE van VierVVE groep 10

  27 sep. 2023 van 09:00 t/m 13:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten bij pedagogisch medewerkers op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden. In de training zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Basiscursus groep 3 & 4

  27 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / OBS De Rythmeen Prins Constantijnlaan 1, 7437 BX Bathmen

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Basiscursus groep 5 & 6

  27 sep. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / De Kleine Planeet, Locatie Voorstad, Smyrnastraat 1-B, 7413 BA Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE 1&2 'VVE een goed begin’

  27 sep. 2023 van 15:00 t/m 18:00 / Gasfabriek Deventer

  Met de Basistraining VVE 1&2 gaat de kleuterleerkracht weer terug naar waar het om draait: spel als context voor betekenisvol leren. In een uitdagende leeromgeving observeert de leerkracht het spel van kinderen en beslist wat te doen: sluit je aan bij wat je ziet en verrijk je het leermoment? Verbind je je aan het spel, verbind je kinderen aan elkaar, geef je woorden aan wat je ziet? In de training krijgt de leerkracht handvatten om tot doelgerichte acties over te gaan, om zo de ontwikkeling van elk kind te stimuleren.

  Bekijk cursus
 • Met woorden in de weer/LOGO 3000: 2 en 16 oktober 2023

  02 okt. 2023 van 09:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Zutphenseweg 6b, Deventer

  Woordenschatstimulering is van groot belang voor het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minimaal over een woordenschat van 3000 woorden moeten kunnen beschikken voor een goede start met het leesonderwijs in groep 3. De scholen en kindercentra in Deventer met een grote VVE-doelgroep, werken met de materialen van LOGO 3000. De leerkrachten en PM’ers op die locaties zijn getraind in de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’. 

  Bekijk cursus
 • EDI groep 1&2 Basis

  02 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo.

  Hoe gebruik je het EDI model om onderwijs te geven aan jonge kinderen? In deze module leert de leerkracht verder over het belang van het delen van lesdoelen met kleuters. Leerkrachten leren praktisch hoe je een doel formuleert en kunt delen met kleuters. Dit natuurlijk spelenderwijs en op een manier die past bij de wijze waarop jonge kinderen leren.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomst voor de 'Lerende netwerken Jonge Kind' 3 oktober 2023

  03 okt. 2023 van 09:00 t/m 12:00 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (basis) 3 oktober 2023

  03 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425 RC Deventer

  Inhoud Tijdens deze workshop gaan we vooral tekenen. Je leert de basis om later in te kunnen zetten bij het voeren van kindgesprekken en het interessanter maken van je lessen.

  Bekijk cursus
 • Coachen met beelden in de kinderopvang en groep 1 en 2

  04 okt. 2023 van 13:00 t/m 16:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a

  In deze training van drie dagdelen leren deelnemers hoe ze videobeelden kunnen gebruiken om voor- en vroegschoolse professionals te coachen op vaardigheden.

  Bekijk cursus
 • Herken problemen in de spraak- en taalontwikkeling (0-5 jaar)

  04 okt. 2023 van 15:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Machinekamer, Zutphenseweg 6b, Deventer

  Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van een kind? Hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel? Je leert het tijdens deze workshop.

  Bekijk cursus
 • Nieuwkomersbeleid schrijven

  05 okt. 2023 van 14:30 t/m 16:30 / TiNtaan, Koningin Wilhelminalaan 9 in Deventer

  In de bijeenkomst krijg je ondersteuning bij het schrijven van beleid inzake nieuwkomersonderwijs

  Bekijk cursus
telefoon icoon