Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Informatie OPR

Medezeggenschap

Voor passend onderwijs is medezeggenschap geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR). De voltallige OPR bestaat uit zes ouders en zes medewerkers van scholen in ons samenwerkingsverband. Zij komen zo’n zes keer per jaar bij elkaar met de bestuurder van het samenwerkingsverband om te overleggen over passend onderwijs. Ook keurt de OPR het ondersteuningsplan goed.
Contact? Mail met de voorzitter van de OPR: opr@po-deventer.nl

Ook je stem laten horen in de OPR? Download hier de folder!

Lees hier het jaarverslag OPR 2021

telefoon icoon