header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Informatie OPR

Medezeggenschap

Voor passend onderwijs is medezeggenschap geregeld via de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat uit zes ouders en zes medewerkers van scholen in ons samenwerkingsverband en praat en overlegt zo’n zeven keer per jaar met de directeur-bestuurder over passend onderwijs. Ook keurt de OPR het ondersteuningsplan goed.

Contact? Mail met de voorzitter van de OPR: 
opr@po-deventer.nl

Ook je stem laten horen in de OPR? Download hier de folder!
telefoon icoon