header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Partners

Samen sterk voor kinderen in Deventer

Samen met kinderen, ouders én samenwerkingspartners werken wij aan optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Als het nodig is gaat een kindercentrum of basisschool in overleg met partners om samen kinderen verder te kunnen helpen. Er zijn korte lijntjes met bijvoorbeeld de gezinscoaches in Deventer.

Wie zijn wij en met wie werken we samen?

Sine Limite is het samenwerkingsverband passend onderwijs in Deventer waarin alle scholen en schoolbesturen samenwerken. Scholen bieden ieder kind goed onderwijs, ook als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is.

Vanuit het kennis- en dienstencentrum adviseert en ondersteunt het Sineteam kinderen, ouders, kindercentra en scholen. Kindercentra, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverband werken samen met partners in onderwijs, jeugdhulp, leerplicht, kinderwerk, jeugdgezondheidszorg, (geestelijke) gezondheidszorg en gemeente.

         * Een vraag over passend onderwijs? Bel gerust met het Loket, (0570) 745610 of mail naar loket@po-deventer.nl.

Ondersteuningsplan 2018-2020

Meer weten over hoe wij werken en wat onze ambities zijn – bijvoorbeeld in de samenwerking met onze partners?

Download dan ons ondersteuningsplan 2018-2022. Het plan is gemaakt met veel input van leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

De ondersteuningsplanraad waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoordigd, heeft ermee ingestemd en met gemeente Deventer voer(d)en wij ‘op overeenstemming gericht overleg’ over het plan.

Download samenvatting ondersteuningsplan Sine Limite

Download ondersteuningsplan Sine Limite
telefoon icoon