header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Vacature

Zelfstandige en verbindende trajectbegeleider basisonderwijs (24-32 uur)

Waarom hebben we jou zo hard nodig?
Het Kennis- en dienstencentrum van Sine Limite, het samenwerkingsverband PO binnen Deventer, staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Per 1 augustus zoeken wij een collega die als trajectbegeleider ons team komt versterken.

Ben jij die onderwijsexpert op minimaal HBO+ niveau die Sine Limite als trajectbegeleider voor Passend Onderwijs kan vertegenwoordigen binnen de scholen? Die het management en bestuur van het samenwerkingsverband en de scholen (on)gevraagd kan adviseren en een sleutelrol kan spelen bij de doorontwikkeling van het passend onderwijs? Ben jij degene die verbindt, stuurt en handelt vanuit een proactieve rol? Ga jij graag samen met alle betrokkenen rond ondersteuningsvragen van een kind op zoek naar de meest passende oplossing en doe je dit vol passie en een gezonde dosis humor?

Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lees hier de volledige vacaturetekst

Zelfstandige en inspirerende ondersteuningsspecialist basisonderwijs (24-32 uur)

Waarom hebben we jou zo hard nodig?
Het Kennis- en dienstencentrum van Sine Limite, het samenwerkingsverband PO binnen Deventer, staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Wij zoeken met ingang van het schooljaar 2022-2023 een nieuwe collega die als ondersteuningsspecialist (voormalig gesp-er) ons team komt versterken.

Als ondersteuningsspecialist

Als ondersteuningsspecialist ben je inhoudelijk en praktisch onderlegd op het gebied van pedagogisch klimaat, klassenmanagement, executieve functies, didactiek en gedrags- en leerproblematiek. Deze kennis en expertise zet je in om samen met scholen het onderwijs voor ieder kind zo passend mogelijk te maken. Je coacht leerkrachten en ondersteuners, bent een sparringspartner voor de intern begeleider, voert begeleidingstrajecten uit (waar nodig met individuele kinderen) en voert gesprekken over onderwijsontwikkelingen en/of verbeteringen binnen scholen. Je komt wekelijks op een aantal vaste basisscholen in Deventer binnen een wijk.

Lees hier de volledige vacaturetekst
telefoon icoon