Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Vacature

Zelfstandige en ondernemende jeugdhulpverlener (social work) voor 24 uur

In Deventer heeft het samenwerkingsverband PO Sine Limite in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer het arrangement ‘Klasse-huis’. Dit is een plek waar kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar, die om uiteenlopende redenen (tijdelijk of gedeeltelijk) niet naar school kunnen en begeleiding krijgen in een kleine setting van maximaal 8 kinderen per dag. Diagnostiek en behandeling worden soms al ingezet, maar op school, thuis en in hun vrije tijd blijven deze kinderen vastlopen. De cognitieve ontwikkeling vertraagt of stagneert door het niet mee kunnen komen met het aangeboden onderwijs, ondanks de vele aanpassingen die daar gedaan worden. Leerproblematiek staat hierbij niet op de voorgrond. Om te voorkomen dat deze kinderen tussen wal en schip raken en thuis komen te zitten hebben we 4 jaar geleden het Klasse-huis opgericht.

In het Klasse-huis
De kinderen wordt een veilige plek en individuele ondersteuning geboden waar ze de kans krijgen tot rust te komen door een evenwicht tussen ontspanning en inspanning, waar ze (praktische) vaardigheden ontwikkelen die hen helpen zo goed mogelijk te functioneren in een schoolse setting. Ook leren ze weer in het normale leven te integreren, iets wat vaak ver weg is voor deze kinderen. De huiselijke sfeer draagt bij aan het feit dat de kinderen zich thuis voelen. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden, behoeften en interesses van het kind en van daaruit gewerkt aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook wordt bekeken wat er nog wel aan onderwijs mogelijk is, al dan niet in de onderwijssetting op de eigen school. Het proces is altijd gericht op de terugkeer naar (een vorm van) onderwijs of als dat niet haalbaar is, een behandelsetting.

Voor dit Klasse-huis zoeken wij een collega om ons team te komen versterken. Herken jij jezelf in onderstaand profiel, ben jij de doorpakker die op zoek gaat naar een oplossing en doe je dit met een gezonde dosis humor en passie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In mijn visie

In mijn visie op ontwikkeling en onderwijs gaat het om de verbinding van sociaal, emotioneel en didactisch. Om deze verbinding goed te kunnen maken, zal ik excelleren in het kijken naar kinderen, praten met kinderen en het signaleren van mogelijkheden om aan te sluiten bij de ontwikkeling en motivatie van het kind. Ik creëer passende en creatieve oplossingen. Dit vraagt een aangepaste aanpak van mij maar ik kan goed buiten de gebaande paden denken. Ik heb passie voor kinderen die net even iets anders nodig hebben. Ik trek intensief op met ouders, om samen te onderzoeken wat passend is voor hun kind.

Ik werk samen

Samenwerken is een belangrijke basis voor mijzelf en in de organisatie waar ik werk. Een goede samenwerking met de kinderen, mijn collega's, hun ouders en jeugdhulpverleners legt de basis voor hun ontwikkeling. Multidisciplinaire overleggen helpen mij in het richting geven van en afstemmen in de dagelijkse praktijk met de kinderen. 

Ik ben in beweging
Bewegen is voor mij vanzelfsprekend, zowel binnen als buiten. Ik neem de kinderen letterlijk mee het ‘normale’ leven in om van daaruit talenten te ontdekken en tot leren te komen. Plezier maken en samen aan de slag gaan staan voorop. Ook als het soms even minder leuk is zetten we door. 

Ik ga op zoek
Mijn kracht is dat ik elke dag weer op zoek ga naar nieuwe manieren om het kind zo goed mogelijk in ontwikkeling te brengen. Ik vind dat ieder kind recht heeft op een mooie toekomst. Als het niet binnen de structuur van het huidige onderwijssysteem past dan organiseer ik het zo dat het wel gaat passen. Ik word enthousiast van het zoeken naar wat de kinderen nodig hebben en ben in staat makkelijk te schakelen.

Ben je er nog? Dan lees je hieronder wat wij jou kunnen bieden

Een jaarcontract (na een jaar mogelijkheid tot een vast contract) vanaf 01-09-2023 voor 24 uur per week. Werken in het miniteam van het Klasse-huis waarin je samen met leerkrachten, jeugdhulpverleners en een speltherapeut intensief aan de slag gaat met deze groep kinderen. Alle mogelijkheden om verder mee te bouwen aan dit concept waarbij we steeds op zoek zijn met elkaar naar de best mogelijk begeleiding van deze kinderen. Dit alles in overleg met een gedragswetenschapper en de leidinggevenden van Sine Limite. Je maakt uiteraard deel uit van het grotere team van Sine Limite waarin gezamenlijk scholing wordt gevolgd maar ook tijd en ruimte is voor plezier en het werken in een fijne sfeer.

Solliciteren?

Wij krijgen liever geen brieven maar leren jou graag vast een beetje kennen doordat je ons een motivatie-filmpje samen met je cv mailt. Dit kun je tot 30 mei sturen naar Carolien van Traa, c.vantraa@po-deventer.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 7 juni.

telefoon icoon