Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Ouders 0-4 jaar

Focus op (extra) ontwikkeling

Heeft uw peuter een risico op (taal)achterstand? Dan kan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) helpen. Uw kind ontwikkelt zich dan spelenderwijs op de kinderopvang of bij peuterspelen, met extra aandacht voor taal.

Is meer ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite, zij kunnen u, uw kind en de pedagogisch medewerkers helpen.

Loket

Sine Limite heeft een loket waar u als ouder ook naartoe kunt bellen. Hier krijgt u informatie over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en mogelijkheden voor ondersteuning van uw peuter. 

Het loket is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur: (0570) 745610 of loket@po-deventer.nl.
Kan het loket uw vraag zelf niet beantwoorden, dan helpen we u verder op weg. Wij werken samen met veel verschillende organisaties in Deventer.

telefoon icoon