header afbeelding
Lees snel de folder hieronder!

Ouders 0-4 jaar

Deventer Ouderpanel

Wij zoeken ouders die hun stem willen laten horen! 

Klik hier om onze folder te lezen!

Focus op (extra) ontwikkeling

Heeft uw peuter een risico op (taal)achterstand? Dan kan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) helpen. Uw kind ontwikkelt zich dan spelenderwijs op de kinderopvang of bij peuterspelen, met extra aandacht voor taal.

Is meer ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite, zij kunnen u, uw kind en de pedagogisch medewerkers helpen.

Loket

Sine Limite heeft een loket waar u als ouder ook naartoe kunt bellen. Hier krijgt u informatie over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en mogelijkheden voor ondersteuning van uw peuter. 

Het loket is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur: (0570) 745610 of loket@po-deventer.nl.
Kan het loket uw vraag zelf niet beantwoorden, dan helpen we u verder op weg. Wij werken samen met veel verschillende organisaties in Deventer.

telefoon icoon