header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Informatie over onderzoeken

Soms moeten we eerst meer weten voor we uw kind de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Het Sineteam kan zelf veel onderzoeken doen. De ervaring leert dat de meeste kinderen zo’n onderzoek(je) vaak best leuk vinden.

Intelligentieonderzoek

Leert uw kind langzamer of sneller dan gemiddeld? Dan kan intelligentieonderzoek zorgen voor meer informatie. Daarmee kan zijn leraar het onderwijs beter afstemmen op de leermogelijkheden.

Download hier de folder Informatie over intelligentieonderzoek

Uitleg IQ onderzoek voor kinderen

Psychodiagnostisch onderzoek

Leert uw kind sneller of langzamer dan gemiddeld? Zijn er vragen over zijn gedrag? Signalen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling belemmerd wordt? Dan kan psychodiagnostisch onderzoek antwoorden geven waarmee zowel het schoolteam als u zelf verder kunnen.

Download hier de folder Informatie over psychodiagnostisch onderzoek

Dyslexieonderzoek

Is lezen en/of spellen érg lastig? Heeft intensieve hulp van minimaal een half jaar op school niet genoeg geholpen? Dan kunnen we uw kind in groep 6 of 7 onderzoeken op dyslexie. Zo’n dyslexieonderzoek kan helpen om uw kind beter te helpen met lezen en spellen.

Download hier de folder Informatie over dyslexieonderzoek

Dyscalculieonderzoek

Dyscalculie is een rekenprobleem en betekent letterlijk: niet kunnen rekenen. Aanleren en automatiseren van basisvaardigheden van rekenen en wiskunde zijn erg lastig. Het gaat om een complexe stoornis en heeft niets te maken met een lage intelligentie of te weinig onderwijs. Onderzoek kan helpen om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van uw kind. Een onderzoek is mogelijk vanaf groep 6.

Download hier de folder Informatie over dyscalculie onderzoekScreening logopedie 5 jaar

Alle 5-jarige kinderen in Deventer kunnen in aanmerking komen voor een screening om te kijken of logopedie zinvol is. Zijn er bij uw kind signalen? Valt de leraar iets op aan de manier van praten, de taalontwikkeling, de stem of het gehoor? Dan kan zo’n korte screening handig zijn om te bepalen of uw kind iets kan hebben aan logopedie.

Download hier de folder Informatie over logopediescreening

Extra hulp bij ernstige dyslexie (ED)

Wanneer uw kind ernstige leesproblemen heeft dan bestaat er de mogelijkheid dat hij/zij extra dyslexiezorg vergoed kan krijgen. Of uw kind in aanmerking zou kunnen komen voor een aanmelding ernstige dyslexie (ED) bij de gemeente kunt u als ouders met school bespreken. De aanmelding ED, bij de gemeente, doet u als ouders zelf via het aanvraagformulier ED. Deze route is alleen voor kinderen woonachtig in de gemeente Deventer. Ook de school zal, na uw toestemming, informatie aangaande ED verstrekken over uw kind.

Er zijn verschillende zorgaanbieders die uw kind kunnen helpen en behandelen, natuurlijk in overleg met u en de school.

Download hier de folder Informatie over ernstige dyslexie

telefoon icoon