Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Informatie over onderzoeken

Soms moeten we eerst meer weten voor we uw kind de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Het kennis- en dienstencentrum kan zelf veel onderzoeken doen. De ervaring leert dat de meeste kinderen zo’n onderzoek vaak best leuk vinden.

Intelligentieonderzoek

Leert uw kind langzamer of sneller dan gemiddeld? Dan kan intelligentieonderzoek zorgen voor meer informatie. Daarmee kan zijn leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de leermogelijkheden.

Download hier de folder Informatie over intelligentieonderzoek

Uitleg IQ onderzoek voor kinderen

Psychodiagnostisch onderzoek

Leert uw kind sneller of langzamer dan gemiddeld? Zijn er vragen over zijn gedrag? Signalen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling belemmerd wordt? Dan kan psychodiagnostisch onderzoek vaak helpen om de juiste begeleiding van uw kind in te zetten.

Download hier de folder Informatie over psychodiagnostisch onderzoek

Dyslexieonderzoek

Is lezen en/of spellen érg lastig? Heeft intensieve hulp van minimaal een half jaar op school niet genoeg geholpen? Dan kunnen we uw kind in groep 6 of 7 onderzoeken op dyslexie. Zo’n dyslexieonderzoek kan handvatten geven om uw kind beter te begeleiden met lezen en spellen.

Download hier de folder Informatie over dyslexieonderzoekScreening logopedie 5 jaar

Alle 5-jarige kinderen in Deventer kunnen in aanmerking komen voor een screening om te kijken of logopedie zinvol is. Valt de leerkracht iets op aan de manier van praten, de taalontwikkeling, de stem of het gehoor? Dan kan zo’n korte screening handig zijn om te bepalen of uw kind iets kan hebben aan logopedie.

Download hier de folder Informatie over logopediescreening

Extra hulp bij ernstige dyslexie (ED)

Wanneer uw kind ernstige leesproblemen heeft dan bestaat er de mogelijkheid dat uw kind extra dyslexiezorg vergoed kan krijgen. Of hij/zij in aanmerking komt voor een aanmelding ernstige dyslexie (ED) bij de gemeente kunt u als ouders met school bespreken. Het aanvragen doet school samen met u als ouder. Deze route is alleen voor kinderen woonachtig in de gemeente Deventer.

Er zijn verschillende zorgaanbieders die uw kind kunnen helpen en behandelen, natuurlijk in overleg met u en de school.

Download hier de folder Informatie over ernstige dyslexie

telefoon icoon