Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Naar het voortgezet onderwijs?

Voor de overstap van groep 8 naar de brugklas is veel aandacht. Dat geldt zeker als u en de leerkracht denken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs. Hier gaat de leerkracht met u over in gesprek.
Indien nodig bespreken de leerkracht en de intern begeleider  samen met de ondersteuningsco√∂rdinator van het voortgezet onderwijs (VO) welke mogelijkheden de VO-school kan bieden voor uw kind.

Kijk op de website van het samenwerkingsverband VO Deventer

telefoon icoon