Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Naar de basisschool: overdracht

Gaat een kind naar de basisschool? Dan vullen de ouders en de kinderopvang/peuterspelen het OKE-formulier in: een overdrachtsformulier. Hierop staat informatie over hoe een kind speelt, leert en zich gedraagt binnen een groep en thuis en wat de ontwikkeling is in taal, rekenen en motoriek.
Deze informatie helpt de basisschool om meteen goed af te stemmen op wat een kind nodig heeft. Ouders ondertekenen het formulier en geven daarmee toestemming om het te delen met de basisschool.

Is er extra ondersteuning nodig op de basisschool? Dan is een ‘warme’ overdracht tijdens een gesprek met ouders en de basisschool een goed idee. Het Sineteam kan eventueel mee denken.

telefoon icoon