Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Wat kan het Sineteam voor je doen?

Heb je een vraag over de ontwikkeling van een kind in je groep? Maken ouders zich misschien zorgen over hun kind? Of wil je aan de slag met het versterken van de kwaliteit?
Dan kun je voor advies terecht bij het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite. Hier werken specialisten op het gebied van taal, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, voor- en vroegschoolse educatie, spel- en spelbegeleiding en educatieve vaardigheden.

Het Sineteam adviseert en ondersteunt pedagogisch medewerkers, leerkrachten, pedagogische coaches en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Dit doen we natuurlijk samen met ouders.
Het Sineteam ondersteunt ook bij het versterken van de kwaliteit.

Adviestrajecten: hoe & wat

Zijn er signalen dat het niet goed gaat met de ontwikkeling van een kind? Dan kun je een adviestraject aanvragen bij het kennis- en dienstencentrum. De specialist van het Sineteam observeert het kind in de groep en adviseert over de juiste ondersteuning. Is daarna meer nodig, dan kijken we samen met ouders naar een oplossing.

Er zijn adviestrajecten voor:
- spraaktaalontwikkeling en eventuele verwijzing naar eerstelijns hulpverlening
- gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling (observatie, advies groepsmanagement, inzet
    professionele hulp of opvoedingsondersteuning)
- ontwikkelingsvoorsprong (bespreken aanpak en inzet van materialen, werkvormen of begeleidingsstijlen en
    advies over beleid maken)
- ziektebeelden (aanpassingen programma of gebouw, communicatie met ouders, advies zelfstandigheid en
    zelfredzaamheid bevorderen)
- onderwijsadvies voor begeleiding naar de juiste basisschool of aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring als extra ondersteuning nodig is

Meer weten over deze trajecten of andere mogelijkheden? Bel met het loket van Sine Limite (0570) 745610.

Naar formulieren en documenten

Scholing en kennisdeling

Wij organiseren workshops, studiemiddagen en cursussen voor kinderopvangorganisaties. 
Het actuele scholingsaanbod vindt u hieronder.

Naar het scholingsaanbod
telefoon icoon