Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Wat doen wij voor uw kind?

Gaat uw kind naar de kinderopvang of peuterspelen en heeft u vragen of zorgen over zijn of haar ontwikkeling? Dan zijn de pedagogisch medewerkers uw eerste aanspreekpunt.
U kunt ook terecht bij ons kennis- en dienstencentrum. Wij gaan graag met u in gesprek, kijken wat uw kind verder helpt, observeren indien nodig en adviseren u en ook de pedagogisch medewerkers die uw kind begeleiden. 

Krijgt uw kind voor- en vroegschoolse educatie (VVE)? Dan zijn wij ook vraagbaak voor u en de medewerkers van kinderopvang of peuterspelen die uw kind begeleiden. Vanuit het kennis- en dienstencentrum zetten we specialisten in voor kinderen en kindercentra, organiseren scholing voor pedagogisch medewerkers en we zijn er ook voor ondersteuning en advies aan ouders.

telefoon icoon