Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

(Tijdelijk) naar het speciaal (basis)onderwijs

Ontwikkelt uw kind zich niet optimaal op de basisschool? Dan kan het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so) misschien wél die passende onderwijsplek bieden. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs kan tijdelijk zijn. We kijken regelmatig of overstappen naar een basisschool mogelijk en/of passend is.

Soms is er een tussenstap nodig, hiervoor is in Deventer het Klassehuis opgericht, samenwerking tussen Sine Limite en de gemeente Deventer.
Open de flyer Klassehuis als u meer wilt weten.

In ons samenwerkingsverband hebben we drie scholen voor speciaal (basis)onderwijs:


-
Panta rhei is de school voor speciaal basisonderwijs in Deventer

-
 De Linde is de school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte

-
 De TiNtaan is de taalschool voor kinderen van 4 tot 13 die nog onvoldoende Nederlands spreken

Sine Limite werkt samen met Bartimeus en Kentalis voor ondersteuning aan kinderen die slechtziend/blind zijn of slechthorend/doof zijn.

Vragen hierover? Bel dan met het loket (0570) 745610 of mail naar loket@po-onderwijs.nl.

telefoon icoon