header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Verrijkingsgroep

Als uw kind meer uitdaging nodig heeft, dan zorgt de leraar ervoor dat uw kind minder basisstof krijgt aangeboden en zich kan verdiepen in verschillende onderdelen van de lesstof. Blijkt dit ook onvoldoende passend, of is om een andere reden iets anders nodig? Dan is er de Verrijkingsgroep.

In de Verrijkingsgroep zitten maximaal zestien begaafde kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende scholen in gemeente Deventer. Eén schooljaar komen zij één dag per week naar de Verrijkingsgroep en krijgen daar een specifiek aanbod. De rest van de week gaan zij naar hun eigen basisschool.

Download hier de folder Informatie over de Verrijkingsgroep
Bekijk hier de Toelatingscriteria voor de Verrijkingsgroep

telefoon icoon