Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Verrijkingsgroep

Als een kind meer uitdaging nodig heeft, dan wordt er op school minder basisstof aangeboden en is er ruimte voor verdieping en verrijking in verschillende onderdelen van de lesstof. Voor sommige begaafde leerlingen blijkt dit nog niet voldoende of is er om een andere reden aanvullend iets nodig. Voor deze leerlingen wordt er op school, eventueel samen met een specialist van het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite, gezocht naar goede oplossingen voor het onderwijsaanbod en de begeleiding. Soms zijn er leerlingen die toch vastlopen en tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Dan is er de Verrijkingsgroep.

In de Verrijkingsgroep zitten maximaal zestien begaafde kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende scholen in gemeente Deventer. Gedurende één schooljaar komen zij één dagdeel per week naar de Verrijkingsgroep en krijgen daar een specifiek programma. De rest van de week gaan zij naar hun eigen basisschool.

Download hier de folder Informatie over de Verrijkingsgroep
Bekijk hier de Toelatingscriteria voor de Verrijkingsgroep

telefoon icoon