header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Verrijkingsgroep: specifiek aanbod voor meer- en hoogbegaafden

Als uw kind meer uitdaging nodig heeft, dan zorgt de leraar ervoor dat uw kind minder van hetzelfde kan doen en zich kan verdiepen in verschillende onderdelen van de lesstof. Als ook dit onvoldoende passend blijkt, of is om een andere reden iets extra’s nodig? Dan is er de Verrijkingsgroep.


In de Verrijkingsgroep zitten maximaal zestien kinderen uit groepen 6, 7 en 8 van verschillende scholen in gemeente Deventer. Zij zijn meer- of hoogbegaafd. Eén schooljaar komen zij één dag per week naar de Verrijkingsgroep en krijgen daar een specifiek aanbod. De rest van de week gaan zij naar hun eigen basisschool.

Download hier de folder Informatie over de verrijkingsgroep

telefoon icoon