header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Toelatingscriteria Verrijkingsgroep

Voor het arrangement Verrijkingsgroep worden de volgende criteria gehanteerd:  
- De leerling zit in groep 7 of 8.  
- Compacting én verrijking worden structureel ingezet. Van de basisstof wordt 50- 75% gecompact aangeboden en de overige tijd wordt ingevuld met een breed en gevarieerd aanbod verrijking. 
- De leerling heeft onvoldoende profijt van het onderwijsaanbod op school.  
- Eventueel: niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken zijn onvoldoende ontwikkeld bij de leerling en/of de leerling heeft bijkomende problematiek, waardoor de ontwikkeling belemmerd wordt.   
- Er is sprake van een intelligentie op zeer hoog niveau (in het 90% betrouwbaarheidsinterval). Het intelligentieonderzoek heeft niet langer dan twee jaar geleden plaatsgevonden.

telefoon icoon