Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Toelatingscriteria Verrijkingsgroep

Als een kind meer uitdaging nodig heeft, dan wordt er op school minder basisstof aangeboden en is er ruimte voor verdieping en verrijking in verschillende onderdelen van de lesstof. Voor sommige begaafde leerlingen blijkt dit nog niet voldoende of is er om een andere reden aanvullend iets nodig. Voor deze leerlingen wordt er op school, eventueel samen met een medewerker van Sine Limite, gezocht naar goede oplossingen voor het onderwijsaanbod en de begeleiding. Soms zijn er leerlingen die, ondanks deze interventies, alsnog vastlopen op school en tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. In dat geval kan het arrangement Verrijkingsgroep ingezet worden.


Voor het arrangement Verrijkingsgroep worden de volgende criteria gehanteerd:  
- De leerling heeft onvoldoende profijt van het huidige onderwijsaanbod op school.  
- Er hebben verschillende interventies plaatsgevonden om het onderwijsaanbod en/of de begeleiding van deze leerling passender te maken voor de ontwikkeling van de leerling. Deze interventies zijn geëvalueerd en bieden nog onvoldoende oplossing.
- Compacting én verrijking worden structureel ingezet. Van de basisstof wordt 50-75% gecompact aangeboden en de overige tijd wordt ingevuld met een breed en gevarieerd aanbod verrijking. 
- Er is sprake van een intelligentie op zeer hoog niveau (in het 90% betrouwbaarheidsinterval). Het intelligentieonderzoek heeft niet langer dan twee jaar geleden plaatsgevonden.
- Eventueel: niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken zijn onvoldoende ontwikkeld bij de leerling en/of de leerling heeft bijkomende problematiek, waardoor de ontwikkeling belemmerd wordt. 
- De leerling zit in groep 7 of 8.

telefoon icoon