Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Samenwerking met Team Toegang Jeugd

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onderwijs en jeugdhulp werken nauw samen. Zo schuiven medewerkers van Team Toegang Jeugd zo nodig aan bij overleggen bij het kindercentrum of op school. Belangrijk, want als opvang, onderwijs en jeugdhulp hebben wij elkaar – en andere samenwerkingspartners – hard nodig.

Wij zijn en voelen ons er samen verantwoordelijk voor dat het goed gaat met kinderen in Deventer en werken samen aan één aanpak. Vanuit de Jeugdwet en de Wet Passend onderwijs hebben wij daarin onze eigen taken en rollen.

telefoon icoon