header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Gezinscoaches aan tafel

Sinds de gemeente in 2015 verantwoordelijk werd voor de jeugdzorg zoeken ‘onderwijs’ en ‘jeugdhulp’ elkaar steeds meer op. Zo schuiven gezinscoaches zo nodig aan bij overleggen bij het kindercentrum of op school. Belangrijk, want als opvang, onderwijs en jeugdhulp hebben wij elkaar – en andere samenwerkingspartners – hard nodig.

Wij zijn en voelen ons er samen verantwoordelijk voor dat het goed gaat met kinderen in Deventer en werken samen aan één aanpak. Vanuit de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs hebben wij daarin onze eigen taken en rollen. Daarover staat meer in de Notitie Jeugdwet in relatie tot passend onderwijs.

telefoon icoon