Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Lokale educatieve agenda

Sine Limite is één van de ondertekenaars van de Lokale Educatieve Agenda. Met gemeente Deventer voeren wij het zogenoemde op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) over ons ondersteuningsplan, ondersteuning aan leerlingen, de integrale aanpak van onderwijs en jeugdhulp en leerlingenvervoer.

telefoon icoon