Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Versterken van het normale leven

In Deventer werken onderwijs, jeugdhulp, jeugdzorg en gemeente samen aan de versterking van het normale leven. Passend onderwijs is daar onderdeel van.

Wat bedoelen we met versterking van het normale leven?

Met 95 procent van alle leerlingen op de Deventer basisscholen gaat het goed. Zij ontwikkelen zich thuis en op school en kunnen terugvallen op hun ouders, leerkrachten, vrienden, familie en buren. Juist deze belangrijke basis willen wij als partners samen verder versterken. Een kind dat kan rekenen op een sterk netwerk om hem heen, lukt het namelijk meestal goed om (met dat netwerk) op eigen kracht zijn weg te vinden.

Is bij het opgroeien professionele ondersteuning nodig, dan willen we er graag snel bij zijn. Op tijd de juiste hulp of ondersteuning bieden - liefst in de eigen omgeving – voorkomt dat (ontwikkeling)problemen ontstaan of verergeren. We kijken wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen, wie die (tijdelijke) extra ondersteuning kan bieden en hoe dit het beste kan in het normale leven van een kind, in het eigen gezin, in de eigen school en wijk.

telefoon icoon