Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

VVE Kenniscentrum bij Sine Limite

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun (taal)achterstand in te laten halen.

Voor peuters van 2 en 3 jaar is er voorschoolse educatie in reguliere kindercentra en VVE-kindercentra. Doel is een succesvolle start op de basisschool. Voor kleuters is er vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Daarmee stimuleren we een brede ontwikkeling, met taal als belangrijkste aandachtspunt. Doel is een succesvolle start in groep 3.

GGD IJsselland, Raster groep, kindercentra, scholen en het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite realiseren VVE samen, in een krachtige ketensamenwerking. Gemeente Deventer voert de regie en financiert het Kenniscentrum VVE, dat is ondergebracht bij Sine Limite.


Lees meer over VVE op deze website
Lees meer over VVE op de website van gemeente Deventer

telefoon icoon