header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Overgang voortgezet onderwijs

Voor de overstap van groep 8 naar de brugklas is veel aandacht. Dat geldt zeker voor leerlingen van wie ouders en de leraar denken dat mogelijk extra ondersteuning nodig is in het voortgezet onderwijs. Dit kan besproken worden in de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Deventer, zodat een kind meteen goed begint.

Meer weten? Bel met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs: 0570-504692

telefoon icoon