Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Overgang voortgezet onderwijs

Voor de overstap van groep 8 naar de brugklas is veel aandacht. Dat geldt zeker voor leerlingen van wie ouders en de leerkracht denken dat mogelijk extra ondersteuning nodig is in het voortgezet onderwijs.
Indien nodig bespreken de leerkracht en de intern begeleider samen met de ondersteuningscoördinator van het voortgezet onderwijs (VO) welke mogelijkheden de VO-school kan bieden voor de leerling.

Kijk op de website van het samenwerkingsverband VO Deventer

telefoon icoon