Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Scholing voor jou en je team

Onderwijsprofessionals kunnen meestal prima aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van hun leerlingen. Natuurlijk kun je je via scholing verder verdiepen. We bieden op verzoek steeds meer teamscholingstrajecten, zodat jullie je kennis schoolbreed kunnen versterken.

Het scholingsaanbod wordt elk jaar samen met de schoolbesturen opgesteld. 

Naar scholingsaanbod
telefoon icoon