header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

TLV aanvraag: hoe gaat dat

Een TLV wordt met toestemming van ouders aangevraagd door de intern begeleider en gaat met het Persoonlijk Ontwikkelplan en andere gegevens die nodig zijn, naar Sine Limite.

Samenstelling commissie TLV

Op basis van die aanvraag bepaalt de commissie toelaatbaarheidsverklaringen of een kind toelaatbaar is.
Deze commissie bestaat uit een orthopedagoog en een trajectmedewerker van Sine Limite, een jeugdarts van de GGD, een gezinscoach en een directeur van één van de basisscholen van ons samenwerkingsverband.

Eerst trajectoverleg, dan aanvraag TLV

Vóór een TLV-aanvraag is er altijd een trajectoverleg met ouders, de leraar, de intern begeleider, de trajectmedewerker van Sine Limite en vaak ook met de gezinscoach of jeugdverpleegkundige.

Samen bespreken jullie of intensievere hulp op de basisschool mogelijk is, of dat een ándere basisschool goed is. Lijkt een (tijdelijke) overstap naar het sbo of so het beste passend? Dan volgt de TLV-aanvraag.

Check: is al het mogelijke gedaan?

De commissie toelaatbaarheidsverklaringen bekijkt of al het mogelijke is gedaan om een kind in het ‘gewone’ basisonderwijs te helpen.

Denkt de commissie dat het sbo of het so het best passend is, dan ontvangt de intern begeleider de TLV. Deze geeft aan ouders door dat ze contact op kunnen nemen met de nieuwe school om hun kind daar aan te melden.

Als de commissie vragen heeft, dan worden de ouders en school uitgenodigd voor een gesprek.

TLV: tijdelijk

Op de TLV staat hoe lang deze geldig is. Regelmatig wordt samen met ouders besproken hoe het gaat met de ontwikkeling van een kind. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hij na een tijd kan overstappen naar het basisonderwijs. Uitgangspunt is altijd: wat is het beste voor de optimale ontwikkeling?

Download de folder voor ouders over de TLV

telefoon icoon