header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Wat kan het Sineteam voor je doen?

Kennis- en dienstencentrum

Ons samenwerkingsverband heeft een kennis- en dienstencentrum. We bieden expertise en begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen. Daarnaast wordt een uitgebreid scholingsaanbod georganiseerd.

Bij het Loket krijg je advies en vraag je bijvoorbeeld onderzoeken, ondersteuning of begeleiding aan voor leerlingen.

Sineteam

Onderdeel van het kennis- en dienstencentrum is het Sineteam. Hier werken psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers en specialisten in voor- en vroegschoolse educatie, rekenen, dyslexie en gedrag. Zij adviseren en ondersteunen pedagogisch medewerkers, leraren en intern begeleiders bij de hulp aan kinderen met een ondersteuningsvraag. En zij zijn er natuurlijk ook voor kinderen zelf en hun ouders.

Trajectmedewerker en gespecialiseerde uitvoerder op school

Elke school heeft een trajectmedewerker van Sine Limite. Die is op vaste momenten op de school. De trajectmedewerker helpt het team om passend onderwijs te bieden.

De gespecialiseerde uitvoerder van Sine Limite is elke week op een vast moment op school en kan een kind zo nodig voor kortere tijd extra begeleiding geven en ondersteunt de leraar daarbij.

Als een kind iets extra’s nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, dan kijken we in een trajectoverleg samen met ouders wat hiervoor nodig is. Vaak is ook de gezinscoach of de jeugdverpleegkundige hierbij aanwezig.

Preventieve ambulante consultatie

Inzet van het Sineteam op school heet preventieve ambulante consultatie (PAC). Dit kan voor een leerling zijn, bijvoorbeeld om te observeren om daarna te adviseren over een passende aanpak. Wij adviseren en coachen ook pedagogisch medewerkers, leraren, intern begeleiders en teams.

Preventieve ambulante consultatie kan bijvoorbeeld gaan over ziektebeelden, lichamelijke beperking, schooladvies, dynamische groep, dyslexie, dyscalculie, motoriek, zeer moeilijk leren of hoogbegaafdheid. Het Sineteam heeft op al dit soort thema’s specialisme in huis.

telefoon icoon