header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

TLV-aanvraag: hoe gaat dat?

TLV staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Die is volgens de wet nodig voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Ook voor de Verrijkingsgroep is zo’n TLV nodig.


Vóór een TLV-aanvraag is er altijd een trajectoverleg met u, de leraar, de intern begeleider, de trajectmedewerker van Sine Limite en meestal ook met de gezinscoach of jeugdverpleegkundige. Samen bespreken jullie of intensievere hulp op de basisschool mogelijk is, of dat een ándere basisschool goed is.


Lijkt een (tijdelijke) overstap naar het sbo of so het beste passend? Dan volgt de TLV-aanvraag. Dat regelt de intern begeleider, met uw toestemming. De TLV-aanvraag gaat met het Persoonlijk Ontwikkelplan van uw kind en andere gegevens die nodig zijn, naar de commissie TLV. Die bepaalt of uw kind ‘toelaatbaar’ is.

Download hier de folder Informatie over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

telefoon icoon