Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

TLV-aanvraag: hoe gaat dat?

TLV staat voor toelaatbaarheidsverklaring. Die is volgens de wet nodig voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.


Vóór een TLV-aanvraag is er altijd een trajectoverleg met u, de leerkracht, de intern begeleider, de trajectbegeleider van het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite en meestal ook met de medewerker Team Toegang Jeugd van de gemeente en/of de jeugdverpleegkundige van de GGD. Samen wordt besproken of intensievere hulp op de basisschool mogelijk is, of dat een ándere basisschool passender is.


Lijkt een (tijdelijke) overstap naar het sbo of so het meest passend? Dan volgt de TLV-aanvraag. Dat regelt de intern begeleider, met uw toestemming. De TLV-aanvraag gaat met het Persoonlijk Ontwikkelplan van uw kind en andere gegevens die nodig zijn, naar de commissie TLV. Die bepaalt of uw kind ‘toelaatbaar’ is.

Download hier de folder Informatie over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

telefoon icoon