header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Scholing

Filter cursussen
 • Sineochtend Prikkels op de BSO!

  17 mrt. 2020 van 09:00 t/m 11:00 / Sine Limite, Deventer, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer, Nederland

  Als medewerker op een BSO wil je graag dat alle kinderen een fijne, veilige en uitdagende vrije tijd op de BSO hebben.

  Bekijk cursus
 • Netwerk arrangementsmedewerkers 19 maart 2020

  19 mrt. 2020 van 15:30 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  Sine Limite biedt de arrangementmedewerkers op de scholen een platform om met elkaar kennis en ervaringen te delen. De arrangementmedewerkers kunnen zich ook verdiepen in een gezamenlijk uitgekozen thema. Indien gewenst, kan een expert hierbij worden uitgenodigd. DoelgroepArrangementmedewerkers op de scholenDataDonderdag 7 november 2019 van 15.30 – 17.00 uurDinsdag 14 januari 2020 van 15.30 – 17.00 uurDonderdag 19 maart 2020 van 15.30 – 17.00 uur

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag voor de onderbouw: Spelend leren

  02 apr. 2020 van 15:30 t/m 17:30 / Speellokaal in De Kroon, Koningin Wilhelminalaan 9, Deventer

  In deze workshop gaan we in op het verschil tussen spelend en spelenderwijs leren. We onderzoeken wat een spelgericht thema inhoudt en wat kinderen nodig hebben om zich in hun spel te ontwikkelen. We bekijken hoe de spelontwikkeling verloopt en hoe je daar in groep 1,2 én 3 op in kunt spelen. Deze workshop wordt gegeven door Tessel van der Linde, tesselvanderlinde.nlOp donderdag 6 februari geeft Tessel de werkmiddag voor de bovenbouw: onderzoekend leren.Doelgroep Leerkrachten groep 1 t/m 3 en intern begeleiders onderbouw

  Bekijk cursus
 • Netwerkbijeenkomsten voor managers kindercentra, schooldirecteuren en intern begeleiders 26 mei 2020

  26 mei 2020 van 08:30 t/m 12:00 / volgt t.z.t.

  Data Donderdag 26 september 2019 van 8.30 uur - 12.00 uurDinsdag 26 november 2019 van 8.30 uur - 12.00 uurDonderdag 6 februari 2020 van 8.30 uur - 12.00 uurDinsdag 26 mei 2020 van 8.30 uur - 12.00 uur

  Bekijk cursus
 • Netwerk pedagogisch coaches kinderopvang, onderbouwcoördinatoren en intern begeleiders 15 juni 2020

  15 jun. 2020 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  DoelgroepPedagogisch beleidsmedewerkers/ coaches, intern begeleiders en/of onderbouwcoördinatoren die intensief samenwerken met de kindercentra zijn van harte welkomDataDonderdag 17 oktober 2019 van 15.00 – 17.00 uurMaandag 9 december 2019 van 15.00 – 17.00 uurDonderdag 13 februari 2020 van 15.00 – 17.00 uurMaandag 15 juni 2020 van 15.00 – 17.00 uur

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Kindvolgsysteem KIJK!: consultatiegesprek

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  Scholen en kindercentra die getraind zijn en werken met het Kindvolgsysteem KIJK! verzamelt vooraf de vragen die spelen, eventueel kunnen de vragen vooraf doorgegeven worden aan Nanneke, maar dit hoeft niet.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Jonge Kind - Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  DoelgroepTeams van pedagogisch medewerkers en onderbouwteams die vaardiger willen worden in het signaleren en begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Taal-spraakontwikkeling en meertaligheid

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  Mogelijke gespreksonderwerpen zijn de inzet van media bij taal-spraakstimulering, meertaligheid en afstemming met ouders, vroegtijdig signaleren en de afstemming en samenwerking met de preventief logopedist.Doel van de bijeenkomst is dat je kennis hebt over de taal-spraakontwikkeling, vroegtijdige signalering van taal-spraakstoornissen en dat je handvatten hebt hoe je media kunt inzetten bij het stimuleren van de taal-spraakontwikkeling.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Analyse van de kwaliteit van opvang en onderwijs voor het jonge kind

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  De locatie ontvangt een uitgebreide rapportage met daarin de sterke punten en de ontwikkelpunten.Er kunnen dit schooljaar maximaal 5 van deze maatwerktrajecten uitgevoerd worden.DoelgroepKindercentra en scholen die de kwaliteit van onderwijs en/of opvang van het jonge kind willen versterken

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Rijk spel in hoeken, je eigen lokaal en aanpak onder de loep!

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen kindercentrum en/of basisschool

  Hoe richt je de speelleeromgeving zodanig in dat jonge kinderen er spelend en onderzoekend bezig kunnen zijn?

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Kijkje op de Panta rhei

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Panta rhei, Koningin Wilhelminalaan, Deventer, Nederland

  Panta rhei biedt de mogelijkheid om een kijkje te nemen binnen het speciaal basisonderwijs in Deventer. Het bezoek is een ‘bezoek op maat’. Naast uitleg over de organisatie en een groepsbezoek, staan de eigen kijkvragen centraal. De opbrengsten van het bezoek worden mee teruggenomen naar de eigen organisatie.DoelgroepLeerkrachten, intern begeleiders, directeur en onderwijsondersteunend personeel van groep 1 t/m 8 en pedagogisch medewerkers van de kindercentra

  Bekijk cursus
 • Maatwerk ‘Met de autibril op door je school’

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  Dit maatwerktraject is een basiscursus over leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) voor het hele team en wordt op de school gegeven. Hoe ervaart een leerling met autisme de school en de klas?

  Bekijk cursus
 • Maatwerk Gedrag

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  De invulling van de vervolgsessies kan bestaan uit het overdragen van kennis, het opzetten van sparmomenten met collega’s, coaching, het formeren van werk-/kennisgroepen rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld het omgaan met grenzen in de groep en de rollen en taken binnen de school van de intern begeleider, gedragsspecialist en andere collega’s. Voorafgaand aan de scholing hebben de cursusleiders een gesprek met de intern begeleider, directeur en een leerkracht over de wensen van de invulling van de studiedag/dagdeel

  Bekijk cursus
telefoon icoon