Scholingsaanbod Sine Limite

Scholing en netwerken

Filter cursussen
 • EDI Verdieping groep 1 en 2

  14 jan. 2025 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van deelnemers

  Deze verdiepingsmodule kan volgen op het programma EDI basis en zoomt verder in op: - EDI en Spel: het inzetten van het EDI model binnen speelse activiteiten en hoekenwerk. - EDI Klassenmanagement: het ontwikkelen van goede executieve functies hebben een positief effect op het klassenmanagement. Organisatie/Uitgevoerd door Expertis Doelgroep Leerkrachten groep 1 en 2 Type scholing Training Datum 14 januari 2025 12 maart 2025 Tijd 15.30-18.30 uur Maximaal aantal deelnemers 10-25 Locatie Afhankelijk van deelnemers Kosten € 200,- per deelnemer Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar:  academie@varietas.nl Aanmelden via Varietas Academie - aanmeldformulier Sluitingsdatum aanmelden 14-06-2024

  Bekijk cursus
 • Verdieping Teach Like a Champion 3.0 Het Jonge Kind

  16 jan. 2025 van 15:30 t/m 18:30 / Deventer e.o.

  Waar de Basiscursus gericht is op het verrijken van algemene inzichten en het oefenen van Teachtechnieken, zal de nadruk in twee verdiepingsbijeenkomsten komen te liggen op het hoe en waarom van de werking van Teachtechnieken, op het versterken en verfijnen van de eigen pedagogische vaardigheden en op een uitbreiding van Teachtechnieken.

  Bekijk cursus
 • Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag start 16 januari 2025

  16 jan. 2025 van 17:30 t/m 21:00 / Volgt later

  Persoonlijke richting, ontwikkeling door actie en bijdragen aan een brede gezondheidsblik, dat is wat docenten en professionals jongeren en kinderen kunnen bieden. Hoe beweeg jij je daarin, als student, docent, groepsbegeleider of beleidsmaker? Wat vind je ervan, doe je het al of wil je je verder ontwikkelen? En wat betekent dat voor je school/organisatie en samenwerking?

  Bekijk cursus
 • Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen!

  20 jan. 2025 van 15:30 t/m 18:30 / Saxion Deventer

  Heb je je wel eens afgevraagd waarom het zo belangrijk is om kinderen vanaf heel jonge leeftijd veel buikspeeltijd te geven? En waarom het voor alle kinderen zo belangrijk is dat bewegen onderdeel uitmaakt van het leren (bewegend leren)? In deze training gaan we in op het belang van bewegen en specifieke motorische vaardigheden in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit groep 1 en 2

  22 jan. 2025 van 15:00 t/m 17:30 / De Dorpsschool, Schoolstraat 11, 7437 AE Bathmen

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE 1&2 'VVE een goed begin' groep 4

  22 jan. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / Sine Limite ruimte 0.25

  Steeds meer scholen werken aan een beredeneerd aanbod voor het jonge kind, met of zonder programma. Om dat vorm te geven is kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en een open houding om kinderen te laten ontwikkelen vanuit hoge verwachtingen nodig. Daarnaast zijn vaardigheden die de leerkracht kan inzetten om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren noodzakelijk.

  Bekijk cursus
 • Slimme kleuters

  23 jan. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Wanneer je mogelijke meer- of hoogbegaafdheid al op vroege leeftijd kunt herkennen, kun je je onderwijs direct aanpassen aan de behoeften van deze leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Her is daarom van groot belang om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk te signaleren.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit groep 3 en 4

  29 jan. 2025 van 15:00 t/m 17:30 / De Kleine Planeet, Locatie Voorstad Smyrnastraat 1-B

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Hartstikke Hoogebegaafd! (groep 2 donderdag)

  06 feb. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Brilletje, neus in de boeken, negens en tienen op het rapport… gelukkig weten we inmiddels dat hoogbegaafdheid meer is dan dit stereotiepe beeld. Maar wat is het dan precies? En hoe herken je hoogbegaafde leerlingen in je groep?

  Bekijk cursus
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsvoorsprong

  11 feb. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Hoe vroeger een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong wordt gesignaleerd, hoe sneller er kan worden ingespeeld op de behoeften van deze jonge kinderen en hoe meer problemen er in de toekomst kunnen worden voorkomen.

  Bekijk cursus
 • Vragenuurtje lezen-spelling-dyslexie in Deventer (digitaal via Teams)

  13 feb. 2025 van 11:00 t/m 12:00 / Online

  Digitaal vragenuurtje via Teams voor onderwijsprofessionals omtrent de dyslexiezorg en goed lees-/spellingonderwijs in Deventer.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE van VierVVE groep 11

  28 feb. 2025 van 09:00 t/m 13:00 / Sine Limite, ruimte 0.25

  Algemene doelstelling is dat op elke VVE-locatie voldoende professionaliteit aanwezig is om de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Doel van de training is pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden aan te reiken zodat zij in staat zijn aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

  Bekijk cursus
 • Uitdagend onderwijs

  18 mrt. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben een uitdagend onderwijsaanbod nodig om essentiële vaardigheden te ontwikkelen en zodoende optimaal tot leren en tot bloei te komen. Naast het compacten en verrijken van de reguliere stof en het aanbieden van bestaande verrijkingsmaterialen, spelen meerdere factoren een rol bij goed onderwijs aan deze doelgroep.

  Bekijk cursus
 • EDI Omgaan met verschillen

  08 apr. 2025 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van deelnemers

  Hoe ga je om met alle verschillen in je klas? In deze cursus krijg je concrete handvatten voor het omgaan met verschillen, differentiëren en het formuleren van vragen op verschillende denkniveaus binnen het EDI-model. Je leert hoe je binnen het EDI-lesmodel het omgaan met verschillen kunt organiseren en waar je gericht op moet letten.

  Bekijk cursus
 • Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag start 9 april 2025

  09 apr. 2025 van 14:00 t/m 18:00 / Locatie volgt

  Persoonlijke richting, ontwikkeling door actie en bijdragen aan een brede gezondheidsblik, dat is wat docenten en professionals jongeren en kinderen kunnen bieden. Hoe beweeg jij je daarin, als student, docent, groepsbegeleider of beleidsmaker? Wat vind je ervan, doe je het al of wil je je verder ontwikkelen? En wat betekent dat voor je school/organisatie en samenwerking?

  Bekijk cursus
 • Eerste hulp bij onderpresteren

  22 mei 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Deze masterclass biedt een praktische aanpak om onderpresterend gedrag bij kinderen te voorkomen en terug te draaien. Alle informatie is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. De werkvormen en handelingssuggesties die je deze middag leert zijn direct toepasbaar in de onderwijspraktijk

  Bekijk cursus
 • Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag start 2 juni 2025

  02 jun. 2025 van 17:00 t/m 21:00 / Locatie volgt

  Persoonlijke richting, ontwikkeling door actie en bijdragen aan een brede gezondheidsblik, dat is wat docenten en professionals jongeren en kinderen kunnen bieden. Hoe beweeg jij je daarin, als student, docent, groepsbegeleider of beleidsmaker? Wat vind je ervan, doe je het al of wil je je verder ontwikkelen? En wat betekent dat voor je school/organisatie en samenwerking?

  Bekijk cursus
 • NIEUW! Basiscursus autisme: Maak het verschil voor jouw leerling met autisme!

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen school of kindcentrum

  Naast een volledige teamtraining over autisme bieden we dit schooljaar een training voor een dagdeel aan: een verkorte versie voor het hele team. Wil jij met je team het verschil maken voor jouw leerling met (kenmerken van) autisme, schrijf je dan snel in.

  Bekijk cursus
 • Workshops Arrangement Medewerkers

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Deventer

  Organisatie/Uitgevoerd door Arjen Meijerink Sine Limite Doelgroep Arrangementmedewerkers Type scholing Workshop Datum Wordt nog bekend gemaakt Locatie Later bekend gemaakt Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar Arjen Meijerink - a.meijerink@po-deventer.nl Heb je nog nooit deelgenomen en of ben je nog nooit uitgenodigd, laat het ons weten.

  Bekijk cursus
 • NIEUW! Opfriscursus autisme: Maak het verschil voor jouw leerling met autisme!

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen school of kindcentrum

  We bieden jullie een inspirerend dagdeel waar we jullie kennis over autisme opfrissen aan de hand van de nieuwste inzichten in het voorspellende brein.

  Bekijk cursus
 • ‘Maak het verschil!' 2,5 daagse, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Afhankelijk van deelnemers

  Voor de training ‘Maak het Verschil’ maken we eerst een inventarisatie van de animo. Hierna bekijken we welke training(en) definitief door kunnen gaan. 

  Bekijk cursus
 • Sterker met de klas

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Op eigen school

  Vanuit het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite wordt sinds 2021 de maatwerktraining ‘Sterker met de klas’ aangeboden. Een preventief aanbod voor ‘dynamische’ groepen waar alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruik van kunnen maken. Doel van de training is om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en een positief klimaat in de groep te stimuleren.

  Bekijk cursus
 • Teamtrainingen en maatwerk aanbod Buro Leeuw

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  Naast de individuele trainingen biedt Buro Leeuw ook teamtrainingen en maatwerk aanbod. Teamtrainingen en maatwerk aanbod kunnen rechtstreeks met Jeanine van Leeuwen van Buro Leeuw afgestemd worden.

  Bekijk cursus
 • Lerend netwerk begaafd onderwijs

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  Het lerend netwerk begaafd onderwijs is een inspirerende ‘plek’ waar je nieuwe inspiratie en kennis kunt opdoen. Je kunt je eigen successen delen en sparren met andere professionals. We maken gebruik van elkaars expertise en nodigen inspirerende gasten uit. Door met en van elkaar te leren, maken we samen het onderwijs in Deventer uitdagender en boeiender.

  Bekijk cursus
telefoon icoon