Scholingsaanbod Sine Limite

Scholing en netwerken

Filter cursussen
 • Met woorden in de weer/LOGO 3000: 15 en 29 januari 2024

  15 jan. 2024 van 09:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Zutphenseweg 6b, Deventer

  Woordenschatstimulering is van groot belang voor het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minimaal over een woordenschat van 3000 woorden moeten kunnen beschikken voor een goede start met het leesonderwijs in groep 3. De scholen en kindercentra in Deventer met een grote VVE-doelgroep, werken met de materialen van LOGO 3000. De leerkrachten en PM’ers op die locaties zijn getraind in de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (verdieping) 18 januari 2024

  18 jan. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425RC Deventer

  Als vervolg op onze werkmiddag ‘Vertekenen basis’ gaan we deze middag een stapje verder. Naast het verder uitbreiden van je visuele woordenboek gaan we met elkaar diverse situaties vertekenen en leer je nog meer tekenen wat je bedoelt waardoor je het steeds vaker kunt toepassen in het werken met kinderen.

  Bekijk cursus
 • Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen!

  22 jan. 2024 van 15:30 t/m 18:30 / Saxion Deventer

  Heb je je wel eens afgevraagd waarom het zo belangrijk is om kinderen vanaf heel jonge leeftijd veel buikspeeltijd te geven? En waarom het voor alle kinderen zo belangrijk is dat bewegen onderdeel uitmaakt van het leren (bewegend leren)? In deze training gaan we in op het belang van bewegen en specifieke motorische vaardigheden in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomsten voor de ‘Lerende netwerken Jonge Kind’ 23 januari 2024

  23 jan. 2024 van 14:30 t/m 17:30 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • TOS Beleving

  24 jan. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Machinekamer, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer 

  Je gaat zelf beleven hoe het is om niet uit je woorden te komen en hoe het kan voelen als je niet begrepen wordt. Je krijgt meer begrip voor een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een beter inzicht in wat een kind met TOS nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomsten voor de ‘Lerende netwerken Jonge Kind’ 25 januari 2024

  25 jan. 2024 van 09:00 t/m 12:00 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • EDI groep 1&2 Verdieping

  29 jan. 2024 van 15:00 t/m 17:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo.

  Jonge kinderen nemen vaardigheden en kennis van opvoeders na imitatie en instructie op door dit te vermengen met speelse activiteiten. Maar wat als spel bij kinderen niet voldoende op gang komt? Het EDI-model kan een middel zijn om het spel van deze kinderen te stimuleren. Gedurende deze module gaan we in op hoe je spel kunt modelen, maar ook hoe het EDI-model een effectieve aanpak kan zijn voor de hoeken.

  Bekijk cursus
 • EDI groep 3 t/m 8 Verdieping

  06 feb. 2024 van 15:00 t/m 17:30 / Afhankelijk van het aantal deelnemers en de woon-/werkplaats van de deelnemers: Holten, Deventer of Almelo

  Het aanbod EDI verdieping kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1. EDI – Begeleide inoefening en controle van begrip . Je kunt verantwoordelijkheid geleidelijk overdragen aan leerlingen op basis van controle van begrip. 2. EDI – Omgaan met verschillen. Je kunt het omgaan met verschillen organiseren binnen het EDI-lesmodel.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE van VierVVE groep 10

  07 feb. 2024 van 09:00 t/m 13:00 / Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

  De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten bij pedagogisch medewerkers op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden. In de training zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Inzet van ondersteunende / compenserende software

  08 feb. 2024 van 15:00 t/m 16:30 / Sine Limite, Deventer

  Compenserende software is niet meer weg te denken uit het (passend) onderwijs. Leerlingen met hardnekkige lees- en/of spellingproblemen ontvangen met deze softwareprogramma’s passende ondersteuning, waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van hun leerkracht of klasgenootjes, maar zelfstandig aan de slag kunnen op een voor hen passend niveau. Hiermee wordt de zelfredzaamheid van deze leerlingen vergroot en worden zij op een goede manier voorbereid om zich, met hun lees- en/of schrijfproblematiek, te redden in onze geletterde maatschappij.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit Vervolgcursus groep 5 & 6

  14 feb. 2024 van 15:00 t/m 17:30 / De Kleine Planeet, Locatie Voorstad, Smyrnastraat 1-B, 7413 BA Deventer

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Aan de slag met rijke teksten - Oorlog en vrede

  26 feb. 2024 van 15:00 t/m 17:30 / Bibliotheek Deventer Centrum, Stromarkt 18

  Rijke teksten. Een term die momenteel veelvuldig gebruikt wordt in het onderwijs. Traditionele taal- en zaakvaklessen moeten plaatsmaken voor lessen met rijke teksten, waar kennisopbouw centraal staat en waarin álle leerlingen wat kunnen leren...

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Podcasts in de klas 27 februari 2024

  27 feb. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / M.C. Escherweg 19, 7425 RH Deventer (1e etage)

  Podcasts zijn niet meer weg te denken uit de huidige mediawereld. Door heel het land worden podcast(series) veelvuldig gemaakt en geluisterd. Ook bij kinderen wordt het luisteren van podcasts steeds populairder. Hoe mooi is het om hierop in te spelen en de podcasts de klas in te halen? Vanaf halverwege maart 2023 is het mogelijk om met je leerlingen podcasts te gaan maken vanuit het project Podcasts maak je samen. Leren presenteren, interviewen, een verhaal (goed en pakkend) vertellen, je mening geven... Het kan allemaal!

  Bekijk cursus
 • Dag van de Arrangementmedewerker 5 maart 2024

  05 mrt. 2024 van 09:00 t/m 15:00 / Sine Limite, Deventer

  Twee maal per jaar organiseren we vanuit het KDC een dag voor de arrangement medewerker. De Arrangement medewerker neemt op de scholen een belangrijke plek in. Zij is er voor de kinderen, ondersteunt waar nodig de leerkrachten en levertop deze manier met haar expertise een rol in passend onderwijs.

  Bekijk cursus
 • TOS en meertaligheid

  06 mrt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / Gasfabriek, Machinekamer, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  Herken je dit? Mehmed hoort thuis alleen Turks en een beetje Nederlands van zijn oudere zusje. Sam hoort zijn ouders Spaans en slecht beheerst Nederlands spreken. Magdis hoort zijn ouders correct Somalisch en Engels spreken. De kinderen zijn hier geboren, later hierheen verhuisd of als vluchteling gekomen. Meertaligheid hoeft geen probleem te zijn. Toch is het van groot belang om oog te hebben voor meertalige kinderen. Deze kinderen kunnen een taalachterstand of zelfs een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerk aandachtsfunctionarissen meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

  13 mrt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Gasfabriek Deventer, Generator

  Als aandachtsfunctionaris meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld draag je zorg voor de implementatie, het hanteren en het borgen van de meldcode op jouw school of kinderopvangorganisatie, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling eerder worden gesignaleerd, hulp geboden wordt en het geweld stopt.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (basis) 21 maart 2024

  21 mrt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425 RC Deventer

  Tijdens deze workshop gaan we vooral tekenen. Je leert de basis om later in te kunnen zetten bij het voeren van kindgesprekken en het interessanter maken van je lessen.

  Bekijk cursus
 • Begeleiding in Balans – voor een kind met een moeilijk lerend beeld 11 april 2024

  11 apr. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / Sine Limite, Deventer

  Om leerlingen met een moeilijk lerend beeld op een adequate manier te kunnen begeleiden is het Balansmodel ontwikkeld. Een model om communicatie tussen leerkracht, ouders en leerling te optimaliseren. Ook een model waarin rekening gehouden wordt met cognitieve, sociaal-emotionele en organisatorische aspecten die van belang zijn om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Al deze aspecten moeten in balans zijn, zodat er symbolisch een stevige kruk (3-poot) staat.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomsten voor de ‘Lerende netwerken Jonge Kind’ 16 april 2024

  16 apr. 2024 van 14:30 t/m 17:00 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • Nieuw! Netwerkbijeenkomsten voor de ‘Lerende netwerken Jonge Kind’ 18 april 2024

  18 apr. 2024 van 09:00 t/m 12:00 / Gasfabriek Exhauster, Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

  De afgelopen 2 schooljaren hebben een aantal scholen en kinderopvangorganisaties deelgenomen aan de training ‘Kansrijke ontwikkeling Jonge Kind’. Van daaruit zijn lerende netwerken ontstaan waarin de deelnemers, eventueel samen met bv. de jeugdverpleegkundige of een medewerker van Sine Limite, gezamenlijk werken aan het versterken van de voor- en vroegschoolse samenwerking.

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Aan de slag met rijke teksten - Natuur

  23 mei 2024 van 15:00 t/m 17:30 / Bibliotheek Deventer Centrum, Stromarkt 18

  Rijke teksten. Een term die momenteel veelvuldig gebruikt wordt in het onderwijs. Traditionele taal- en zaakvaklessen moeten plaatsmaken voor lessen met rijke teksten, waar kennisopbouw centraal staat en waarin álle leerlingen wat kunnen leren...

  Bekijk cursus
 • Werkmiddag Vertekenen (verdieping) 28 mei 2024

  28 mei 2024 van 15:00 t/m 17:00 / De Speeltoren, M.C. Escherweg 19, 7425RC Deventer

  Als vervolg op onze werkmiddag ‘Vertekenen basis’ gaan we deze middag een stapje verder. Naast het verder uitbreiden van je visuele woordenboek gaan we met elkaar diverse situaties vertekenen en leer je nog meer tekenen wat je bedoelt waardoor je het steeds vaker kunt toepassen in het werken met kinderen. 

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Een nieuwkomerskind in mijn klas, welkom!

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  TiNtaan komt uitleg geven aan het team of een individuele leerkracht over wat het betekent voor jou als leerkracht of school om een nieuwkomer in de klas te krijgen.

  Bekijk cursus
 • Sterker met de klas

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Op eigen school

  Vanuit het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite wordt sinds 2021 de maatwerktraining ‘Sterker met de klas’ aangeboden. Een preventief aanbod voor ‘dynamische’ groepen waar alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruik van kunnen maken. Doel van de training is om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en een positief klimaat in de groep te stimuleren.

  Bekijk cursus
telefoon icoon