header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Extra ondersteuning buiten de basisschool

Ontwikkelt een leerling zich niet optimaal op de basisschool? Dan kan het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so) misschien wél die passende onderwijsplek bieden. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ook voor de Verrijkingsgroep is een TLV nodig.

In ons samenwerkingsverband hebben we drie scholen voor speciaal (basis)onderwijs:
    - Panta rhei is de school voor speciaal basisonderwijs in Deventer die ook een sbo+ groep heeft
    - de Linde is de school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige
          beperking
    - de TiNtaan is de taalschool voor kinderen van 4 tot 13 die nog onvoldoende Nederlands spreken


Sine Limite werkt samen met Bartimeus en Kentalis voor ondersteuning aan kinderen die slechtziend/blind zijn of slechthorend/doof zijn. Vragen hierover? Bel dan met het Loket (0570) 745610 of mail naar loket@po-deventer.nl.

Voor hoogbegaafde kinderen voor wie het aanbod op de basisschool niet voldoende is, is er de Verrijkingsgroep – één dag per week. Hiervoor is ook een TLV nodig.

Talentvolle kinderen die naar havo of vwo zouden kunnen maar hun taal nog moeten verbeteren, kunnen naar de Top Academie Deventer voor Talenten.

telefoon icoon