Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Extra ondersteuning buiten de basisschool

Ontwikkelt een leerling zich niet optimaal op de basisschool? Dan kan het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so) misschien wél die passende onderwijsplek bieden. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ook voor de Verrijkingsgroep is een TLV nodig.

In ons samenwerkingsverband hebben we twee scholen voor speciaal (basis)onderwijs:
    - Panta rhei is de school voor speciaal basisonderwijs in Deventer die ook een sbo+ groep heeft
    - de Linde is de school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een intensieve ondersteuningsbehoefte

Ook hebben we de TiNtaan. Dit is een school voor kinderen binnen de gemeente Deventer die de Nederlandse taal niet of nog niet voldoende beheersen.

Sine Limite werkt samen met Bartiméus en Kentalis voor ondersteuning aan kinderen die slechtziend/blind zijn of slechthorend/doof zijn. Vragen hierover? Bel dan met het loket (0570) 745610 of mail naar loket@po-deventer.nl.

Verrijkingsgroep

Als een kind meer uitdaging nodig heeft, dan wordt er op school minder basisstof aangeboden en is er ruimte voor verdieping en verrijking in verschillende onderdelen van de lesstof. Voor sommige begaafde leerlingen blijkt dit nog niet voldoende of is er om een andere reden aanvullend iets nodig. Voor deze leerlingen wordt er op school gezocht naar goede oplossingen voor het onderwijsaanbod en de begeleiding. Soms zijn er leerlingen die toch vastlopen en tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Dan is er de Verrijkingsgroep. In deze zitten maximaal zestien kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende scholen. Gedurende één schooljaar komen zij één dagdeel per week naar de Verrijkingsgroep en krijgen daar een specifiek programma. De rest van de week gaan zij naar hun eigen basisschool.
Download hier de folder Informatie over verrijkingsgroep.
Klik hier voor de toelatingscriteria voor de verrijkingsgroep.

Talentvolle kinderen die naar havo of vwo zouden kunnen maar hun taal nog moeten verbeteren, kunnen naar de Top Academie Deventer voor Talenten.
Download hier de folder Informatie over Top Academie Deventer.

telefoon icoon