Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Onderzoeken

Intelligentieonderzoek

Leert een kind langzamer of sneller dan gemiddeld? Dan kan intelligentieonderzoek zorgen voor meer informatie. Daarmee kun je als leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de leermogelijkheden.

Een psychodiagnostisch medewerker van het kennis- en dienstencentrum neemt het intelligentieonderzoek af op school. De ervaring leert dat kinderen zo’n onderzoek best leuk vinden. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de uitkomsten ook met de ouders. De uitkomsten geven je handvaten voor een vervolgaanpak en daar kunnen we je ook bij adviseren. De uitkomsten zijn twee jaar geldig omdat een kind zich natuurlijk steeds verder ontwikkeld. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier intelligentieonderzoek

Uitleg intelligentieonderzoek voor kinderen, tekening

Psychodiagnostisch onderzoek

Leert een kind sneller of langzamer dan gemiddeld? Zijn er vragen over zijn gedrag? Signalen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling belemmerd wordt? Dan kan psychodiagnostisch onderzoek wellicht antwoord geven waarmee je verder kunt in de groep. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt altijd aangevraagd vanuit een trajectoverleg.

Er is veel mogelijk: van intelligentieonderzoek tot ontwikkelingsscreening en van persoonlijkheidsonderzoek tot neuropsychologisch onderzoek.

Naar aanvraagformulier psychodiagnostisch onderzoek

Dyslexieonderzoek

Is lezen en/of spellen érg lastig? Heeft intensieve hulp van minimaal een half jaar op school niet genoeg geholpen? Dan kunnen we een kind in groep 6 of 7 onderzoeken op dyslexie. Zo’n dyslexieonderzoek geeft inzicht hoe een kind te helpen met lezen en spellen.

Een medewerker van het kennis- en dienstencentrum neemt het dyslexieonderzoek af. Dit onderzoek bestaat uit een didactisch deel, een intelligentieonderzoek en enkele aanvullende opdrachten. De afname duurt zo’n drie uur. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de resultaten en vervolgaanpak ook samen. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier dyslexieonderzoek school en ouders

Aanvraagprocedure Dyslexieonderzoek

Checklist Vooronderzoek dyslexie

ED (Ernstige Dyslexie)

Vanaf 1 mei 2023 melden ouders hun kind zelf aan bij de gemeente Deventer voor onderzoek naar ernstige dyslexie (ED). Het kennis- en dienstencentrum van Sine Limite heeft vanuit de gemeente de taak om de aanvraag onderwijskundig te beoordelen.
Samen met school zorgt het kennis- en dienstencentrum ervoor dat het dossier compleet is. 

Kijk onder het kopje Formulieren voor het juiste formulier voor school en ouders. Ouders sturen zelf het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente  om de aanvraag in gang te zetten. Het adres waar het formulier naartoe gestuurd moet worden is: 
Gemeente Deventer, ED loket, Postbus 5000, 7400 GC Deventer

School krijgt een seintje van het kennis- en dienstencentrum wanneer het dossier gevuld kan worden met de overige documenten.

Het kennis- en dienstencentrum beoordeelt vervolgens de aanvraag en koppelt het advies terug naar de gemeente. De gemeente stelt ouders op de hoogte en zorgt voor de afhandeling naar de zorgaanbieder naar keuze van ouders. 

Voor vragen kan via de mail contact opgenomen worden met: ed@deventer.nl 

Informatiefolder Ernstige Dyslexie

telefoon icoon