header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Onderzoeken

Intelligentieonderzoek

Leert een kind langzamer of sneller dan gemiddeld? Dan kan intelligentieonderzoek zorgen voor meer informatie. Daarmee kun je als leraar het onderwijs beter afstemmen op de leermogelijkheden.

Een psychodiagnostisch medewerker van het Sineteam neemt het intelligentieonderzoek af op school. De ervaring leert dat kinderen zo’n onderzoek best leuk vinden. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de uitkomsten ook met de ouders. De uitkomsten geven je handvaten voor een vervolgaanpak en daar kunnen we je ook bij adviseren. De uitkomsten zijn twee jaar geldig omdat een kind zich natuurlijk steeds verder ontwikkeld. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier intelligentieonderzoek

Uitleg intelligentieonderzoek voor kinderen, tekening

Psychodiagnostisch onderzoek

Leert een kind sneller of langzamer dan gemiddeld? Zijn er vragen over zijn gedrag? Signalen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling belemmerd wordt? Dan kan psychodiagnostisch onderzoek antwoorden geven waarmee je verder kunt in de groep of waarmee ouders thuis geholpen zijn.

Is al veel geprobeerd om de juiste ondersteuning te bieden maar gaat maar gaat het niet beter? Dan kan psychodiagnostisch onderzoek duidelijkheid geven. Hiervoor is een trajectoverleg aan te vragen. Je vult dan – net als ouders – een formulier in waarna Sine Limite bekijkt of en welk onderzoek zinvol is.

Er is veel mogelijk: van intelligentieonderzoek tot ontwikkelingsscreening en van persoonlijkheidsonderzoek tot neuropsychologisch onderzoek.

Naar aanvraagformulier psychodiagnostisch onderzoek

Dyslexieonderzoek

Is lezen en/of spellen érg lastig? Heeft intensieve hulp van minimaal een half jaar op school niet genoeg geholpen? Dan kunnen we een kind in groep 6 of 7 onderzoeken op dyslexie. Zo’n dyslexieonderzoek geeft inzicht hoe een kind te helpen met lezen en spellen.

Het Sineteam neemt het dyslexieonderzoek af. Dat bestaat uit didactisch-, intelligentieonderzoek en enkele aanvullende testen en duurt zo’n drie uur. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de resultaten en vervolgaanpak ook samen.

Het onderzoek vindt plaats bij Sine Limite. We organiseren de onderzoeken een paar keer per jaar op vaste momenten. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier dyslexieonderzoek school en ouders

Aanvraagprocedure Dyslexieonderzoek

Checklist Vooronderzoek dyslexie

Dyscalculieonderzoek

Dyscalculie is een rekenprobleem. Aanleren en automatiseren van basisvaardigheden van rekenen en wiskunde zijn erg lastig. Het gaat om een complexe stoornis en heeft niets te maken met een lage intelligentie of te weinig onderwijs. Onderzoek kan helpen om je onderwijs beter te laten aansluiten bij onderwijsbehoeftes en de juiste hulp te bieden.

Dyscalculieonderzoek kan vanaf groep 6. Sine Limite voert het onderzoek uit, dat bestaat uit rekentesten en een intelligentieonderzoek. Een kind komt op drie momenten naar Sine Limite. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de uitkomsten en vervolgaanpak ook samen. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier dyscalculieonderzoek

Naar dyscalculie oudervragenlijst

Naar checklist vooronderzoek dyscalculie

telefoon icoon