header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Onderzoeken

Intelligentieonderzoek

Leert een kind langzamer of sneller dan gemiddeld? Dan kan intelligentieonderzoek zorgen voor meer informatie. Daarmee kun je als leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de leermogelijkheden.

Een psychodiagnostisch medewerker van het kennis- en dienstencentrum neemt het intelligentieonderzoek af op school. De ervaring leert dat kinderen zo’n onderzoek best leuk vinden. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de uitkomsten ook met de ouders. De uitkomsten geven je handvaten voor een vervolgaanpak en daar kunnen we je ook bij adviseren. De uitkomsten zijn twee jaar geldig omdat een kind zich natuurlijk steeds verder ontwikkeld. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier intelligentieonderzoek

Uitleg intelligentieonderzoek voor kinderen, tekening

Psychodiagnostisch onderzoek

Leert een kind sneller of langzamer dan gemiddeld? Zijn er vragen over zijn gedrag? Signalen dat de sociaal-emotionele ontwikkeling belemmerd wordt? Dan kan psychodiagnostisch onderzoek wellicht antwoord geven waarmee je verder kunt in de groep. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt altijd aangevraagd vanuit een trajectoverleg.

Er is veel mogelijk: van intelligentieonderzoek tot ontwikkelingsscreening en van persoonlijkheidsonderzoek tot neuropsychologisch onderzoek.

Naar aanvraagformulier psychodiagnostisch onderzoek

Dyslexieonderzoek

Is lezen en/of spellen érg lastig? Heeft intensieve hulp van minimaal een half jaar op school niet genoeg geholpen? Dan kunnen we een kind in groep 6 of 7 onderzoeken op dyslexie. Zo’n dyslexieonderzoek geeft inzicht hoe een kind te helpen met lezen en spellen.

Een medewerker van het kennis- en dienstencentrum neemt het dyslexieonderzoek af. Dit onderzoek bestaat uit een didactisch deel, een intelligentieonderzoek en enkele aanvullende opdrachten. De afname duurt zo’n drie uur. Natuurlijk geven ouders toestemming voor het onderzoek en bespreken we de resultaten en vervolgaanpak ook samen. Het onderzoek is gratis voor ouders.

Naar aanvraagformulier dyslexieonderzoek school en ouders

Aanvraagprocedure Dyslexieonderzoek

Checklist Vooronderzoek dyslexie

telefoon icoon