header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Formulieren en documenten

Dyscalculieonderzoek

Let op! Vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen er geen nieuwe leerlingen aangemeld worden voor dyscalculieonderzoek


Aanvraagformulier dyscalculieonderzoek

Oudervragenlijst dyscalculie

telefoon icoon