Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Ondersteuning voor uw kind op school

Schoolteams doen er alles aan om ieder kind goed onderwijs te bieden. Ook als een kind bijvoorbeeld lastiger leert, meer uitdaging nodig heeft of ondersteuning kan gebruiken bij de sociaal- emotionele ontwikkeling. Leerkrachten hebben zelf veel kennis in huis en kunnen ook overleggen met de intern begeleider die op elke school werkt. De intern begeleider coördineert de ondersteuning voor de leerlingen op school.

Ondersteuning

Soms is het fijn als een specialist met de leerkracht mee denkt omdat uw kind iets extra's nodig heeft.
School vraagt dan een ondersteuningsspecialist van het kennis- en dienstencentrum om mee te kijken wat passend is voor uw kind. Dit kan door te observeren in de klas, mee te denken met de leerkracht, adviezen te geven en daar waar nodig te ondersteunen. 

Afspraken hierover worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) voor uw kind. School bespreekt het POP met u als ouder.

Onderzoek kan inzicht bieden

Het kan zijn dat onderzoek nodig is om meer te ontdekken over wát uw kind het beste helpt. Vaak kan dat gewoon op school plaatsvinden. 

Check bij informatie over onderzoeken wat mogelijk is en download daar meer informatie.

Samen in gesprek over het beste traject voor uw kind

Als tijdelijke extra begeleiding onvoldoende is voor uw kind, dan volgt een gesprek om een vervolgtraject te bespreken. Dit heet een trajectoverleg. De intern begeleider van de basisschool nodigt u uit voor zo’n gesprek. Ook de leerkracht en de medewerker van Team Toegang Jeugd van de gemeente is erbij en soms sluit de jeugdverpleegkundige van de GGD aan.

Samen kijken we naar alles wat van invloed is op de ontwikkeling van uw kind, zowel op school als thuis. Hoe zorgen we dat het beter gaat? Vooraf gaat de leerkracht in gesprek met uw kind om te vragen wat hij graag anders zou willen of zou willen leren.

Download de folder Wat is een trajectoverleg

Als duidelijk is welk traject uw kind kan helpen, maken we een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Hierin staan ook afspraken die we maken. Wie doet wat? Wat willen we bereiken? Er is veel mogelijk en zo nodig zoeken we naar maatwerk. Onze insteek: we bieden uw kind het liefst op de basisschool de ondersteuning die hij nodig heeft.

Kan de basisschool van uw kind de juiste ondersteuning niet bieden, dan kan een andere basisschool in Deventer dat misschien wel. Is dat niet zo, dan kan extra ondersteuning buiten de basisschool passend zijn.
Kijk bij (tijdelijk) naar het speciaal (basis)onderwijs voor meer informatie.

Maatwerk voor (extra) ondersteuning

Heeft uw kind iets extra’s nodig voor zijn ontwikkeling? Is al van alles geprobeerd maar is dat niet voldoende? Dan biedt de basisschool extra ondersteuning. Dit heet meestal een arrangement. Het gaat altijd om maatwerk. Soms duurt een arrangement kort, soms is langere tijd extra ondersteuning nodig.

Download hier meer informatie over maatwerk

Klassehuis: stap voor stap terug naar school

Voor kinderen die tijdelijk niet (of deels) naar school kunnen, is er in Deventer het Klassehuis. Hier krijgen kinderen in een veilige, huiselijke omgeving de juiste begeleiding om stap voor stap (weer) mee te doen in het normale leven en op school. Professionals uit onderwijs en jeugdhulp – en zo nodig andere instanties – zijn er voor begeleiding op maat.

Download hier meer informatie over Klassehuis

telefoon icoon