header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Ondersteuning voor uw kind op school

Schoolteams doen er alles aan om ieder kind goed onderwijs te bieden. Ook als een kind bijvoorbeeld lastiger leert, meer uitdaging nodig heeft of ondersteuning kan gebruiken bij de sociale ontwikkeling.

Leraren hebben zelf veel kennis in huis en kunnen ook overleggen met de intern begeleider die op elke school werkt. Die coördineert de ondersteuning voor de leerlingen op school.

Kortere tijd extra begeleiding op school

Is al veel geprobeerd en is meer nodig?
Dan kan de gespecialiseerde uitvoerder van Sine Limite op de basisschool voor een kortere periode aan de slag met uw kind. Die kijkt eerst hoe uw kind het doet in de klas en gaat uitgebreid in gesprek met uw kind, de leraar en soms ook met u. 

Dan volgt een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) voor uw kind om samen aan doelen te werken.

Onderzoek kan inzicht bieden

Het kan zijn dat onderzoek nodig is om meer te ontdekken over wát uw kind het beste helpt. Vaak kan dat gewoon op school plaatsvinden. 

Check bij informatie over onderzoeken op deze website wat mogelijk is en download daar meer informatie.

Samen in gesprek over het beste traject voor uw kind

Als tijdelijke extra begeleiding onvoldoende is voor uw kind, dan volgt een gesprek om een vervolgtraject te bespreken. Dit heet een trajectoverleg. De intern begeleider van de basisschool nodigt u uit voor zo’n gesprek. Ook de leraar is erbij en soms ook de gezinscoach of de jeugdverpleegkundige.

Samen kijken we naar alles wat van invloed is op de ontwikkeling van uw kind, op school en thuis. Hoe zorgen we dat het beter gaat? Vooraf gaat de leraar in gesprek met uw kind om te vragen wat hij graag anders willen of zou willen leren.

Download de folder Wat is een trajectoverleg


Als duidelijk is welk traject uw kind kan helpen, maken we een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Hierin staan ook afspraken die we maken. Wie doet wat? Wat willen we bereiken? Er is veel mogelijk en zo nodig zoeken we naar maatwerk. Onze insteek: we bieden uw kind het liefst op de basisschool de ondersteuning die hij nodig heeft.


Kan ‘uw’ basisschool de juiste ondersteuning niet bieden, dan kan een andere basisschool in Deventer dat misschien wel. Is dat niet zo, dan kan extra ondersteuning buiten de basisschool passend zijn. Kijk bij (tijdelijk) naar het speciaal (basis)onderwijs voor meer informatie.

telefoon icoon